strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 27 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Kampania społeczna „ Dzieciństwo bez przemocy"

22 lutego 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

W Giżycku prowadzone są działania w ramach  ogólnopolskiej kampanii społecznej „ Dzieciństwo bez przemocy". Kampania ta  poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. 

 

Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.   Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają  się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

 

Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

 

Krajowymi organizatorami kampanii są : Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy      i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii). Ambasadorem lokalnym w mieście Giżycku jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

 

W ramach uczestnictwa w kampanii pozyskaliśmy materiały : plakaty oraz ulotki    „10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem”, a także broszury dla rodziców  „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”.   Plakaty zostały już przekazane do giżyckich instytucji. Zas pośrednictwem szkół i przedszkoli broszury i ulotki  dotrą do rodziców.  

Zainteresowanych otrzymaniem tych publikacji zapraszamy też do  biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przy  al. 1 Maja 14.

 

W II połowie kwietnia przewidujemy także organizację konferencji „Dzieciństwo bez przemocy”, o dokładnym terminie i programie poinformujemy w późniejszym terminie.

 

·         61% Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci

·         69% rodziców wymienia klapsy jako karę wobec dzieci, którą stosują najczęściej

·         50% Polaków popiera  wprowadzenie prawnego zakazu stosowania wszelkich kar fizycznych wobec dzieci. Blisko 90% zwolenników zakazu uważa, że powinien on dotyczyć bicia ręką lub przedmiotami, a tylko 34% popiera zakaz klapsów.

(z badań Millward Brown SMG/KRC, przeprowadzonych pro bono na potrzeby kampanii w 2008 roku)

 

Głównym celem drugiego etapu kampanii jest uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie metod wychowawczych alternatywnych do kar fizycznych. Adresatami działań prowadzonych w ramach „Dzieciństwa bez przemocy” są rodzice oraz profesjonaliści, którzy mogą podejmować działania edukacyjne prowadzące do wyeliminowania kar fizycznych w rodzinie.

Według potocznych opinii, cielesne karanie dziecka głównie je dyscyplinuje i tylko czasami dostarcza nieznacznego bólu. Tymczasem, warto zdać sobie sprawę, że fizyczne karanie przede wszystkim wywiera negatywny i bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Konsekwencją kar cielesnych są nie tylko urazy ciała i ból, ale również psychiczne cierpienie dziecka.

Najczęściej spotykane skutki doświadczania kar fizycznych przez dzieci

 

Skutki psychologiczne i behawioralne:
- niska samoocena
- poczucie winy i wstydu
- podwyższony poziom agresji (także autoagresja)
- trudności w odczuwaniu empatii
- poczucie alienacji
- poczucie odrzucenia
- podwyższony poziom lęku
- napięcie
- nadpobudliwość
- problemy z utrzymaniem koncentracji
- zaburzenia snu
- nocne moczenie
- skłonność do poniżania innych i przemocy
- skłonność do depresji, próby samobójcze

Skutki fizyczne:

- uszkodzenia ciała: utrata przytomności, krwawienie, złamane kończyny, uszkodzone oko, rany wymagające nałożenia szwów, omdlenia, ból, w skrajnych przypadkach – nawet śmierć;

 

10 powodów, by nie bić dziecka:

  • Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych urazów, takich jak zasinienia, obrzęki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania kości.
  • Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie własnej wartości. Dzieci znacznie chętniej podejmują zachowania nastawione na współpracę, jeśli łączy je z rodzicami silna więź miłości.
  • Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, które są często bite, uczą się stosowania przemocy.
  • Bicie dzieci uczy je, że „silniejszy ma zawsze rację".
  • Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci cenną szansę nauczenia go właściwego sposobu postępowania.
  • Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu.
  • Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy.
  • Fragmenty Pisma Świętego, za pomocą których uzasadnia się stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, można by równie dobrze wykorzystać do usprawiedliwienia niewolnictwa, dyskryminacji kobiet, kazirodztwa i dzieciobójstwa. Powoływanie się na Biblię, aby uzasadnić bicie dzieci, jest przykładem wybiórczego wykorzystywania religijnych ksiąg do usprawiedliwienia świeckiego sposobu myślenia.
  • Dzieci są często bite za zachowania, które nie są „złe" czy „niewłaściwe", ale wynikają z ich naturalnej potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia na siebie uwagi.
  • Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować, rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny.

 

źródło:  www.centrumprofilaktyki.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS