strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 13 lipca 2020   pogoda

Sport i Rekreacja

Klub Sportowy Giżyckie Stowarzyszenie Bilardowe

22 czerwca 2017
dodał(a): UM Katarzyna
Nazwa firmy:Klub Sportowy Giżyckie Stowarzyszenie Bilardowe
Nazwa skrócona:Klub Sportowy GSB
Adres:ul. Mickiewicza 10/6, 11-500 Giżycko
Telefon:508 114 151
E-mail:ksgsbil@gmail.com
Branża / Charakterystyka

Klub Sportowy Giżyckie Stowarzyszenie Bilardowe jest zarejestrowany pod nr 35 w rejestrze stowarzyszeń Starosty Powiatu Giżyckiego.
Celem Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem sportu bilardowego.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
- współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu bilardowego,
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
- organizację współzawodnictwa sportowego, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pool-bilarda, szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich,
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
- publikowanie treści popularyzujących pool-bilard jako dyscyplinę sportu w internecie i innych środkach masowego przekazu,
- przygotowanie zawodników do udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
- realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zlecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,
- współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS