strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Kluby Sportowe Orange

02 października 2014
dodał(a): UM Wojciech

 

Razem stwórzmy Kluby Sportowe Orange

 

Misja Orange

Chcemy zachęcić dzieci i młodzież z małych i dużych miejscowości w całej Polsce do aktywności fizycznej, umożliwiając im rozwój w różnorodnych dyscyplinach. Dlatego będziemy wspierać i wyposażymy 100 Klubów Sportowych Orange, które integrując mieszkańców w duchu aktywnego i zdrowego funkcjonowania, będą miały szansę stać się centrum życia sportowego dla lokalnej społeczności.

Jesteś trenerem, nauczycielem, rodzicem lub po prostu pasjonatem sportu? Zależy Ci na tym, aby dzieci i młodzież wszechstronnie się rozwijały?
Chcesz pomóc w realizacji ich sportowych pasji? Zainspiruj innych i wspólnie zgłoście pomysł na lokalną inicjatywę sportową! Koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna czy lekkoatletyka? Możesz zdobyć wsparcie w rozwoju każdej z tych dyscyplin dla swojej społeczności.

 

 Dlaczego warto?

Orange zapewni więcej niż tylko wsparcie w formie niezbędnego sprzętu sportowego czy pomoc przy modernizacji klubu. Zasili go również technologicznie, a przygotowany przez Ciebie plan dwuletniego rozwoju wesprze m.in. specjalnymi programami szkoleniowymi na internetowej platformie do wymiany inspiracji i doświadczeń, która zintegruje kluby w całej Polsce.

 

 Naszą pasją są Kluby Sportowe Orange

Zaangażowanie w lokalne inicjatywy sportowe sprzyja nie tylko rozwojowi poszczególnych dyscyplin, lecz także kształceniu umiejętności współdziałania, postawy otwartości,siły charakteru czy uczciwej rywalizacji. Dlatego wierzymy, że doświadczenie zdobyte w Klubach Sportowych Orange w przyszłości pomoże młodym ludziom osiągnąć życiowy sukces.

 

 Jak walczyć o klub dla swojej miejscowości?

 • Do programu może zgłosić się klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub inna organizacja zajmująca się działalnością sportową
 • Załóż grupę inicjatywną i wspólnie zgłoście się do programu
 • Każda instytucja może zgłosić tylko jeden wniosek
 • Zgłoszeń dokonuje się poprzez naszą stronę wypełniając wniosek

Przynależność do programu jest bezpłatna, liczy się tylko Wasza inicjatywa

 

1. Do kogo skierowany jest program Kluby Sportowe Orange?
Program skierowany jest do istniejących lub specjalnie powstałych dla tego projektu klubów sportowych. Mogą się one mieścić zarówno przy szkołach, w SKS, UKS, MUKS, PKS, a także w innych ośrodkach użyteczności publicznej. Do 100 wytypowanych miejsc zostaną przesłane pakiety nagród zawierających lekki sprzęt sportowy i stroje sportowe. Dodatkowo dla każdego z klubów wg potrzeb realizowane będą indywidualne zamówienia na modernizację istniejącej infrastruktury oraz zakup ciężkiego sprzętu treningowego. Poza nagrodami materialnymi udostępniamy wszystkim zainteresowanym platformę, na której zostaną umieszczone darmowe szkolenia ogólnorozwojowe jak i specjalizacyjne pod poszczególne dyscypliny.

2. Jakie wymagania musi spełnić klub, żeby zgłosić się do programu?
Do programu może zgłosić się klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub inna organizacja zajmująca się działalnością sportową
lub ośrodek użyteczności publiczne, którego działalność skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów głownie
w małych i średnich miejscowościach w całej Polsce. Grupa inicjatywna zgłaszająca klub do programu musi wykazać, iż posiada zgodę
na użytkowanie lokalu (w którym planuje założyć Klub Sportowy Orange) przez minimum 2 lata.

3. Czy do programu mogą przystąpić wyłącznie kluby w miejscowościach poniżej 40 000 mieszkańców?
Kluby są miejscem, w którym rozwój dzieci i młodzieży łączy się z zaangażowaniem społeczności lokalnych w małych i średnich miejscowościach (w szczególności do 40 tys. mieszkańców), jednak bez wykluczenia dużych miast. Położenie nacisku na wspieranie społeczności lokalnych jest konsekwencją dotychczasowych działań firmy Orange, która od lat zajmuje się tematyką wykluczenia społecznego. Stworzenie 100 klubów to kolejne działanie po Pracowniach Orange czy Akademii Orange wspierające i angażujące lokalne społeczności.

4. Czy do programu mogą być zgłoszone wyłącznie kluby rozwijające wskazane dyscypliny sportu?
Rekomendujemy wybór klubów o potencjale multidyscyplinarnym, czyli realizujących lub chcące realizować działania sportowe w kilku dyscyplinach w zależności od zainteresowań uczestników oraz możliwości sezonowych – to zapewnia atrakcyjność zajęć dla różnych grup wiekowych oraz prowadzenie ciekawych treningów przez cały rok. Będziemy wspierać kluby, które rozwijają dyscypliny budujące bliskie relacje międzyludzkie: piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną oraz lekkoatletykę.

5. Czy kluby integrujące osoby z niepełnosprawnością mają większe szanse
w procesie rekrutacji do programu?
Ponieważ program zakłada wyrównywanie szans, w fazie wyboru klubów, preferowane będą miejsca posiadające udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami lub gotowe na przystosowanie swoich siedzib dla wszystkich zainteresowanych.

6. Kto może zgłosić klub?
Wybrany klub sportowy może zgłosić do programu niemal każdy, kto jest związany z klubem w swoim regionie: trener, rodzić, kibic, nawet uczeń. Warunkiem jest stworzenie co najmniej siedmioosobowej grupy inicjatywnej, w której muszą być minimum dwie osoby pełnoletnie.

7. W jakich terminach odbywa się rekrutacja do programu?
Rekrutacja do programu startuje 22 września i zakończy się 31 października 2014 r. Tylko w tym terminie na stronie internetowej www.klubysportoweorange.pl będzie dostępny formularz zgłoszeniowy w formie aktywnej. Uczulamy, że również do 31 października należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera (decyduje data stempla pocztowego), wydrukowany wniosek wraz z oryginałami wymaganych dokumentów na adres podmiotu obsługującego Organizatora, tj. Agencji Reklamowej „Afekt”, ul. Słowackiego 57, (60 -521) Poznań, z dopiskiem „Kluby Sportowe Orange”

8. Ile wniosków może złożyć jeden klub?
Każdy klub może złożyć wyłącznie jeden wniosek.

9. Czy przystąpienie do programu niesie za sobą dodatkowe koszty?
Z programu Kluby Sportowe Orange można korzystać bezpłatnie. Beneficjent nie ponosi żadnych kosztów zarówno podczas rekrutacji klubu do programu, jak i w jego kolejnych etapach.

10. Czy osoba zgłaszająca klub musi być pełnoletnia?
Tak, osoba zgłaszająca klub musi być pełnoletnia. Natomiast osoba niepełnoletnia może być pomysłodawcom przystąpienia do programu
i przy udziale dorosłych może założyć grupę inicjatywną.

11. Jak wygląda procedura rekrutacji klubu do programu?
Wszyscy ubiegający się o wsparcie muszą zarejestrować klub na stronie internetowej www.klubysportoweorange.pl. Rozpoczynając proces wypełniania wniosku zgłaszający podaje swój adres mailowy. Na email zgłaszającego wysyłane jest potwierdzenie rozpoczęcia wypełniania wniosku wraz z unikalnym numerem roboczym wniosku. Numer roboczy wniosku pozwoli na kontynuowanie wypełniania wniosku w późniejszym terminie.

Po rejestracji klubu należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy. We wniosku należy opisać:

  • dane rejestracyjne (nazwa, adres i dane kontaktowe, rodzaj instytucji)
  • dane dotyczące kadry trenerskiej, sekcji sportowych, posiadanej lub wykorzystywanej infrastruktury
  • liczbę zawodników
  • aktualną sytuację klubu i jego poszczególnych sekcji ze wskazaniem największych potencjałów
  • określić plany rozwoju, wskazać na działania i ambicje klubu na najbliższe 24 miesiące – to jeden z najistotniejszych punktów wniosku. Należy wskazać jakie nowe dyscypliny sportowe mogą się w klubie pojawić, jak klub wpłynie na społeczność lokalną, jakie metody treningowe wdroży, czy klub planuje ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Szukamy pomysłów, które najlepiej będą oddawać naszą ideę – „Sport zmienia się z Orange”
  • sprecyzować oczekiwane wsparcie indywidualne (lista najpilniejszych potrzeb oraz informacja w jaki sposób ich zaspokojenie wpłynie na funkcjonowanie klubu / sekcji)
  • zadeklarować wsparcie własne (pomysły, które zostaną wdrożone przez beneficjentów by podkreślić fakt partnerstwa z Orange).
  • opisać pomysł na rozpowszechnienie informacji o powstaniu i działalności klubu
  • należy także zaplanować przestrzeń wokół przyszłego Klubu Sportowego Orange. Oczekujemy kreatywnego pomysłu na aranżacje przestrzeni, tak zwiększyć widoczność klubu i zachęcić mieszkańców do odwiedzenia placówki. Kluby otrzymają materiały brandingowe Orange

 

12. Kiedy i w jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do programu?
Lista laureatów zostanie opublikowana nie później niż do połowy grudnia 2014 r. na stronie www programu, dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

13. Gdzie kluby zainteresowane rekrutacją do programu mogą szukać informacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku?
Każdego, kto chce poznać więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu. Na stronie zostanie zamieszczony przewodnik, pokazujący jak krok po kroku dokonać zgłoszenia do programu Kluby Sportowe Orange. Dodatkowo na stronie działa chat online, a pod numerem informacyjnym programu 510 555 666 w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00 czekają na potencjalnych beneficjentów nasi konsultanci. Można również wysłać wiadomość na adres: info@klubysportoweorange.pl

14. Co klub zyskuje przystępując do programu Kluby Sportowe Orange?
W ramach programu Orange zapewnia nie tylko dodatkowy sprzęt oraz stroje sportowe, ale przede wszystkim aktywizuje lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju w dziedzinie sportu, dając im odpowiednie narzędzia:
• szkolenia dla trenerów/osób prowadzących zajęcia sportowe
• internetową platformę integrującą wszystkie kluby, która pozwala na wymianę doświadczeń i inspiracji;
• realizację grywalizacji społecznej
• tablet z dostępem do internetu, dzięki któremu zapewnia dostęp do platformy internetowej, poprzez którą szkoli, integruje i inspiruje
• prowadzenie dedykowanych programów szkoleniowych przez specjalną grupę trenerską na terenie klubów
• współpraca z gwiazdami sportu (trenerzy, sportowcy).

15. Czy Orange Polska w ramach projektu oferuje wybranym klubom wsparcie finansowe?
Nie, wybrane kluby otrzymają wsparcie w postaci darowizn rzeczowych tj. dostarczenia konkretnych elementów wyposażenia sportowego – od strojów sportowych po lekki sprzęt treningowy, jak i tablety z dostępem do Internetu. Przygotowany przez klub plan dwuletniego rozwoju wesprzemy także m.in. specjalnymi programami szkoleniowymi na internetowej platformie do wymiany inspiracji i doświadczeń, która zintegruje kluby w całej Polsce.

16. Od czego zależy wysokość wsparcia materialnego klubu?
Wysokość wsparcia jest równa dla wszystkich klubów i jednocześnie dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Nagroda dla zrekrutowanych klubów podzielona jest na 2 części:
• uniwersalny dla wszystkich beneficjentów STARTER PACK zawierający tablet z dostępem do internetu dla trenera/opiekuna
z merytorycznymi zasobami online i offline, kompletne stroje sportowe dla zawodników wraz z obuwiem, lekki sprzęt sportowy
(piłki, przyrządy treningowe itp.)
• realizujący indywidualne potrzeby PRO PACK zawierający takie działania jak zakup cięższego sprzętu treningowego (np. bramki, mobilny kosz), podstawowa modernizację istniejącej infrastruktury oraz ewentualnie inne, wg wskazania we wniosku.

17. Czy na przekazaniu STARTER PACK i PRO PACK kończy się materialne wsparcie klubów?
Wszystkie wygrane instytucje biorą udział w serii akcji specjalnych organizowanych przez Orange, w ramach których mogą otrzymywać kolejne benefity. Ile ich będzie? Wszystko zależy od aktywności klubu!

18. Jakie obowiązki ciążą na wybranej do programu placówce?
Kluby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji będą zobowiązane do realizacji prezentowanego we wniosku planu rozwoju klubu oraz aktywnego uczestnictwa w projekcie.

19. Jakie są zasady grywalizacji pomiędzy klubami?
Każdy z klubów sportowych Orange będzie miał okazję do prezentacji swoich klubowiczów oraz do podjęcia rywalizacji z innymi klubami.
W ten sposób powstanie grywalizacja czyli cykl specjalnych konkursów i akcji które zintegrują społeczności klubów sportowych Orange. Grywalizacje dotyczyć będzie wyzwań nawiązujących do aktualnych wydarzeń sportowych bądź też zadań związanych z życiem codziennym. Podczas rywalizacji poszczególny klub będzie mógł wygrać atrakcyjne nagrody, a wśród klubów zostanie prowadzony ranking najaktywniejszych i najlepszych.

20. W jaki sposób będą Państwo wspierać w czasie programu kluby zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami?
W ramach projektu Kluby Sportowe Orange zostanie opracowany program ogólnorozwojowy, który pozwala na ćwiczenia osób w pełni sprawnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Za jego przygotowanie odpowiada grupa specjalistów skupiająca wybitnych sportowców (11 dyscyplin), trenerów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Przygotują oni zestawy schematów szkoleniowych pozwalających na rozwój psychofizyczny wszystkich zainteresowanych. Poza udostępnianiem kontentu szkoleniowego na stronie w Panelu Edukacyjnym, specjaliści odwiedzać będą poszczególne Kluby pomagając w dopracowywaniu treningów oraz prowadząc dodatkowe ćwiczenia motywacyjne. Dodatkowo strona internetowa projektu zostanie wyposażona w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewni to komfortowe korzystanie z jej zasobów i zniweluje cyfrowe wykluczenie.

 

www.klubysportoweorange.pl/

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS