Komu przekażesz swoje 1,5 % podatku?

Wraz z nowym rokiem rozpoczął się sezon rocznych rozliczeń podatku PIT. Na złożenie zeznania jest jeszcze dużo czasu, bo do 2 maja 2023 r., ale już dziś przypominamy o możliwości przekazania 1,5% podatku potrzebującym mieszkańcom i organizacjom pożytku publicznego (OPP) z Giżycka, z Warmii i Mazur. To proste i nie obciąża w żaden sposób podatnika!

Baner WiM

grafika: wspieram.warmia.mazury.pl

WYSTARCZY WPISAĆ DO ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2022 ROK
numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
(+ cel szczegółowy w przypadku oddziałów organizacji lub osób będących pod opieką konkretnej fundacji)

OPP z Giżycka i okolic
oraz giżycczanie potrzebujący pomocy:

 

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI

 1. Giżycka Grupa Regatowa - KRS 0000270261 (Fundacja Studencka Młodzi Młodym)w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GGR Giżycko 8913. 
  Środki przeznaczone będą na zakup rzeczy służącym zawodnikom - dzieciom i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej przez długie lata, dotychczas były to np. maszyna do ostrzenia płóz, stelaż do przyczepy czy quad do zabezpieczenia treningów i regat na lodzie.
 2. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” KRS 0000086043 (Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY”.
  Klub został założony w 1947 roku i występuje obecnie w IV lidze. Wśród znanych pierwszoligowych polskich zawodników, wywodzących się z giżyckiego klubu jest Łukasz Basiński, Marcin Budziński, Łukasz Broź - pierwszy wychowanek występujący w I lidze, Mateusz Broź, Rafał Darda oraz Bartosz Rosłoń. Każdy fan piłki nożnej może zostać sponsorem klubu i mieć wpływ na jego przyszłość. Data uzyskania statusu opp: 22.11. 2012
 3. Giżycki Klub Sportowy Niewidomych "Kormoran" - KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi - młodym), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GKSN "Kormoran" Giżycko 3486.
  Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie i organizację powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Członkami Klubu są osoby niewidome oraz słabowidzące, które dzięki zajęciom sportowym mogą rywalizować, nie tylko między sobą ale również z osobami pełnosprawnymi. Sport daje ogromne możliwości integracji, nauki, poznania oraz a może przede wszystkim przełamywania wszelkich barier jakie stawia dysfunkcja wzroku.
  Klub prowadzi takie zajęcia jak: kręgle, bowling, pływanie, warcaby, szachy, strzelanie z broni pneumatycznej, oraz z broni laserowej, showdown. W swoim dorobku mają liczne zawody, mistrzostwa zarówno regionalne jak i ogólnopolskie oraz liczne w tym sukcesy. Ich motto przy organizacji wydarzeń polegających na rywalizacji brzmi: "nie ważne to czy czy kogoś pokonam, ważne że pokonuje zawsze siebie".
 4. Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot - KRS 0000512848 Ratujemy bezdomne giżyckie koty. Od 2014 roku prowadzimy „Program Kociętnik”. W językach świata kot nosi nazwę „domowego” (Felis Cattus Domesticus) i zasługuje na miłość i opiekę człowieka. Koty są delikatne, podatne na stres, który obniża ich odporność. W miastach w naszym klimacie bez ludzkiej opieki bezdomne koty żyją krótko i umierają w mękach. Staramy się, z dobrym skutkiem, bezbronnym niczyim kociętom i chorym kotom dać szansę na życie i domy adopcyjne. Edukujemy otoczenie w zakresie praw zwierząt. Bez mądrości i gorących serc ludzi, którzy prawdziwie kochają zwierzęta, nie byłoby to możliwe. Data uzyskania statusu OPP: 16.11.2018 r.
 5. Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” - KRS 00000221902 (Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół "TULIPANY".
  Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin i za główne zadanie stawia integrowanie i wyzwalanie aktywności wśród chorych oraz członków ich rodzin. Udzielana jest różnorodna pomoc, by przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności. Swą działalność organizacja opiera na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
 6. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie - KRS 0000036454
  Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku, rozwijanie umiłowania przyrody, krzewienie gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Data uzyskania statusu opp: 8.02.2008
 7. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie - KRS 0000116212, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: OSP w Spytkowie.
  Z czym w społeczeństwie kojarzy się strażak - ochotnik? Z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią niesienia pomocy, radością czerpaną z ochrony życia i mienia innych ludzi. Jednostka Ochotniczej Straży to ludzie niosący pomoc innym ludziom. Działania jakie podejmują łączą się z potrzebami finansowymi. Jednostka potrzebuje odpowiedniego sprzętu by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. 
 8. Mazurska Akademia Sportowa - KRS 0000086043, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: MAP.
  Najmłodsi fani piłki mają szansę do zgłębiania tajników profesjonalnego piłkarstwa. Program szkoleniowy Mazurskiej Akademii Piłkarskiej skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia. Kadrę szkółki tworzą doświadczeni trenerzy i instruktorzy piłki nożnej, a zarazem ludzie pełni zapału i entuzjazmu. Akademia organizuje turnieje, sparingi, obozy sportowe, a dzieci i młodzież podczas systematycznych treningów rozwijają swoje zdolności piłkarskie, a także umiejętność pracy w zespole. 
 9. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Giżycko - KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: MTS Giżycko 6996
  Kibice giżyckiego szczypiorniaka mogli w ostatnich tygodniach czuć niepewność nt. dalszych losów MTS-u Giżycko. Klub zamierza jednak wciąż toczyć rywalizację w rozgrywkach tego sezonu, a z najbliższego otoczenia pojawia się coraz więcej pozytywnych symptomów. Zachęcamy do przekazania 1,5% swojego podatku na cele MTS-u Giżycko, tak by pomóc wspierać lokalne talenty oraz otworzyć im drogę do potencjalnej wielkiej kariery zawodniczej.
 10. Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko - KRS 0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO.
  10 stycznia 2005 r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Wsparcie z 1,5% daje możliwość organizacji turnusów rehabilitacyjnych, kupna sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych. Giżyckie koło Związku zrzesza osoby niewidome i słabowidzące  z całego powiatu giżyckiego. www.pzn.org.pl. Data uzyskania statusu opp: 10.01.2005.
 11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku - KRS 0000073246.
  PSOUU jest organizacją pozarządową działającą od ponad 40 lat na rzecz osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizacją rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób niepełnosprawnych. Wywodzi się z ruchu rodziców zapoczątkowanego w 1963 r. Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym. Celem PSOUU  jest  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. www.psouu.gizycko.org.pl. Data uzyskania statusu opp: 10.12.2007.
 12. Rotary Club Giżycko – KRS 0000077097
  Rotary Club Giżycko jest organizacją pożytku publicznego, która nie ponosi żadnych kosztów administracyjnych. Całą obsługę funduszu prowadzą osobiście i nieodpłatnie członkowie klubu. Przez wszystkie lata swojej działalności giżycki klub pomagał i nadal pomaga lokalnej społeczności zarówno ze środków własnych, jak i z pozyskiwanych odpisów 1,5%, poprzez organizację wyjazdów na rzecz dzieci, fundowanie stypendiów, pomocy dyddaktycznych i rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego, a także specjalistycznego sprzętu na ezecz giżyckich instytucji, szczegóły na http://www.rotarygizycko.pl/podatek.html
 13. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" RYSIPON - Dar Serca - KRS 0000034507.
  Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem.
 14. Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE - KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać:  ACTIVE TENIS GIŻYCKO 6908.
  Stowarzyszenie, które zajmuje się organizacją Szkółki Tenisowej, a także licznych turniejów i imprez, w tym zawodów Mazurskiej Amatorskiej Ligi Zawodowej. Stowarzyszenie dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, poprzez darmową szkołę tenisa do lat 14.
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku - KRS 0000030497.
  Celem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi. Data uzyskania statusu opp: 11.05.2006.
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Podaruj dziecku radość" przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - KRS 0000358101.
  Stowarzyszenie powstało 7 lipca 2010 roku. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych, w trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych. Data uzyskania statusu opp: 2.10. 2012.
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" - KRS 0000202570.  
  Giżyckie Stowarzyszenie powstało w 2004 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, którego działalność edukacyjno-wychowawczą często wspiera.  Status organizacji OPP uzyskało  w grudniu 2010 roku. Środki uzyskane z wpłat 1,5% podatku przeznaczane są na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Potrzeba akceptacji i godnego miejsca w społeczności  jest  niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania  każdego człowieka, a szczególnie osób niepełnosprawnych, na co dzień borykających się z ułomnościami i chorobami. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, włączania ich w życie środowiska lokalnego oraz stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju. Data uzyskania statusu opp: grudzień 2010.
 18. ZHP Hufiec Giżycko - KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: HUFIEC GIŻYCKO
  ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w dniu 9 stycznia 2007 roku otrzymała osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jest to potwierdzenie roli Harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie Warmii i Mazur. Dzięki 1,5% Hufiec Giżycko będzie mógł kontynuować działania wychowawcze i organizować dzieciom (nie tylko z ZHP) jeszcze więcej ciekawych zajęć, zabaw, szkoleń, wycieczek, rajdów, festiwali i obozów, rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. ZHP, WYCHOWANIE, KTÓRE PROCENTUJE! www.wspieram.zhp.pl Data uzyskania statusu opp: 9.01.2007

MIESZKAŃCY

 1. Adam Mantryba KRS 0000148747 (Fundacja "Przyszłość dla dzieci"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Adam Mantryba.
  Adam urodził się w 2015 r., choruje na chorobę genetyczną. Choroba powoduje m.in. to że Adaś nie mowi. Potrzebuje wielospecjalistycznej i wielokierunkowej rehabilitacji oraz oczywiście terapii logopedycznej. W miarę możliwości finansowych bierze udział w turnusach logopedycznych lub rehabilitacyjnych.
 2. Adrian Jarosz - KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamińskiego), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: dla Adriana Jarosza.
  Adrian, młody ratownik, był pełen życia i serca dla innych. 17 października 2013 r. doszło do zatrzymania krążenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Adrian zapadł w śpiączkę. W maju 2016 r. przeszedł nowatorską operację wszczepienia stymulatora w Olsztynie. Jest rehabilitowany cztery godziny dziennie przez fizjoterapeutów, prowadzona jest szeroka farmakologia na poprawę działania mózgu oraz pozostałych organów. Działania przyniosły wymierne korzyści w postaci odzyskania ograniczonej świadomości. Adrian jest coraz bliżej wybudzenia.
 3. Wiktor Wróblewski - KRS 0000559099 - w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Wiktor Wróblewski. Wiktor to syn st. kpr. Pawła Wróblewskiego, dowódcy sekcji strzelców wyborowych, instruktora WILK, żołnierza 2 batalionu zmechanizowanego Giżycko. Chłopiec choruje na padaczkowy zespół Westa, upośledzenia rozwoju psychoruchowego, wtórne małogłowie i niedowład czterokończynowy. Chłopiec urodził się z bardzo rzadką wadą mózgu Zespół Dandy Walkera, oprócz tego Wiktorek karmiony jest przez gastrostomię prosto do żołądka. Od urodzenia potrzebna jest kosztowna rehabilitacja oraz leczenie w specjalistycznych poradniach. 
 4. Angelika Budzicka - KRS 0000270809 (Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym) w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Budzicka, 12273
  Na imię mam Angelika. Zmagam się z septycznym zakażeniem endoprotezy, którą wszczepiono mi ponad 20 lat temu, z powodu nowotworu kości. 08.09.2020r. przeszłam zabieg przeszczepienia mięśnia dwugłowego oraz skóry w miejsce dużego ubytku w prawej nodze, który powstał na skutek czyszczenia rany martwiczej w okolicy piszczeli. Od ponad 4 lat jestem na kosztowych antybiotykach. Mam bardzo kosztowne wizyty u kilku lekarzy poza miejscem zamieszkania. Leczenie jest długotrwałe i kosztowne. POMÓŻ MI WRÓCIĆ DO ZDROWIA Przekazując 1,5% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem Budzicka, 12273 wspierasz mnie w codziennym funkcjonowaniu. Z całego serca dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.
 5. Antoni Żochowski KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Antoni Żochowski.
  U Antka stwierdzono dystrofię mięśniową Duchenne'a. Mama wychowuje samotnie chłopca i jego siostrę. Antek jest pod stałą opieką specjalistów. Żmudna rehabilitacja jest mu niezbędna by jego codzienne życie stawało się łatwiejsze.
 6. Bartosz Frączek KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 28540 Bartosz Frączek.
  Bartuś ma wadę wrodzoną hipoplazja ciała modzelowatego, wiąże się ona z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego. Leczenie i rehabilitacja malucha są bardzo kosztowne. Rodzina Bartusia we współpracy z ludźmi dobrej woli i różnymi instytucjami stara się o pozyskanie środków, które pozwolą na poprawę zdrowia chłopca. My również możemy wesprzeć małego giżycczanina.
 7. Filip Czerniawski KRS 0000148747 (Fundacja "Przyszłość dla dzieci"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Filip Czerniawski.
  Filip urodził się z przepukliną oponowo - rdzeniową - jest po dwóch operacjach. To wzorowy uczeń i sympatyczny kolega ze szkolnej ławki. Filip jest pod opieką kilku specjalistycznych poradni, a także kilka razy w tygodniu uczęszcza na rehabilitację. W chwili obecnej musi bardzo uważać na nogi, które ulegają ciągłym kontuzjom z uwagi na wrodzoną wadę. Kręgosłup również wymaga wzmożonych ćwiczeń. Filip, aby grać w piłkę i cieszyć się zabawą z kolegami potrzebuje stałej i systematycznej rehabilitacji.
 8. Igor Kamiński KRS 0000382243 (Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 1938 pomoc dla Igora Kamińskiego.
  Igor urodził się w 2014 r., cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Jego rozwój następuje bardzo powoli i mało efektywnie. Jest pod stałą opieką rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, uczęszcza też na zajęcia z integracji sensorycznej oraz metody Montessori. Szansą są dla niego kosztowne turnusy rehabilitacyjne, różnego rodzaju sprzęty medyczne i rehabilitacyjne (lokomat, bieżnia do nauki chodu, mata do masażu perełkowego).
 9. Kacper i Marcin Michalkiewicz KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Kacper i Michał Michalkiewicz. 
  Chłopcy mają nieuleczalną chorobę genetyczną – Zespół FRAX, której skutkiem jest całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu. Z Kacprem jest kontakt, chociaż chłopak ma problemy z mową, czytaniem i pisaniem. Natomiast jego brat Marcin, wymaga więcej opieki, nie potrafi mówić. Niestety, nie opanował innej formy komunikacji, dlatego kontakt z nim jest niemal niemożliwy.   Rodzice muszą się domyślać czego Kacper potrzebuje w danym momencie.Co więcej, wymaga stałej  pomocy przy jedzeniu, ubieraniu, kąpieli oraz przy innych codziennych czynnościach. Żyje w swoim świecie, Zupełnie jakby był małym chłopcem. Obaj nastolatkowie pozostają pod opieką licznych poradni specjalistycznych i regularna rehabilitacja jest dla nich niezbędna.
 10. Kajetan Zaborny KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 33996 Zaborny Kajetan.
  Kajetan urodził się w 24 tygodniu ciąży. Dziś ma ponad 4 latka. Z powodu wcześniactwa ma wiele powikłań: małogłowie, przez co ma uszkodzone nerwy wzrokowe, wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe, padaczkę lekooporną oraz mózgowe porażenie dziecięce, chłopiec nie siedzi, ani nie chodzi. Kajetana czeka długa i ciężka droga rehabiliacji, by mógł byc samodzielny.
 11. Korina Anastazja Piechorowska KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Korina Anastazja Piechorowska.
  Korina choruje na autyzm. Regularnie korzysta z pomocy logopedy, pedagoga i psychologa oraz terapeutów integracji sensorycznej. Wymaga też przestrzegania diety pozbawionej glutenu, mleka i cukru.
 12. Krystian Czyrko KRS 0000266644 (Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: ZC 6301 Krystian Czyrko.
  Chłopiec urodził z wrodzoną złożoną wadą serca, pod postacią skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych, niedorozwoju komory podaortalnej, resrtykcyjnego ubytku przegrody międzykomorowej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Po dotychczasowych operacjach, z których pierwsza odbyła się tuż po urodzeniu w 2009 roku, a ostatnia 13.08.2015 r. (operacja Fontana, zamknięcie zastawki płucnej z usunięciem skrzepliny z kikuta tętnicy płucnej oraz przezbrojenie stymulatora serca na tryb DDD) chłopiec jeździ na rowerze, biega, szaleję z kolegami, to na co czekał - spełniło się. Nie zawsze może to co inni, ale cieszy się z tego co ma...zdrowego SERCA. Krystian nadal potrzebuje wsparcia i wraz z mamą serdecznie prosi o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie.
 13. Krzysztof Marculewicz KRS 0000037904 (Fundacja "Zdążyć z pomocą"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 36703 Marculewicz Krzysztof.
  Krzyś urodził się z encefalopatią niedotleniowo - niedokrwienną. Aby mógł się prawidłowo rozwijać musi uczęszczać na specjalistyczną rehabilitację i być pod stałą kontrolą specjalistów. Dzięki zebranym pieniądzom będziemy mieć możliwość zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych.
 14. Krzysztof Szachnowicz KRS 0000086210 ("Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Krzysztof Szachnowicz.
  Krzyś walczy z groźnym przeciwnikiem - złośliwym nowotworem neuroblastoma. Choroba rozwijała się w ukryciu, bez żadnych niepokojących objawów. Pierwszym objawem był ból nóżki uniemożliwiający poruszanie się, a początkowe diagnozy wskazywały na zapalenie stawów. Okazało się niestety, że chłopiec ma na nadnerczu guza i że jest to złośliwy nowotwór – neuroblastoma IV stopnia. Dodatkowe badania ujawniły brak możliwości wycięcia guza oraz pierwsze przerzuty choroby (węzły chłonne brzucha, szpik kostny). Krzyś przeszedł między innymi leczenie przeciwciałami anty-GD2 we Włoszech i zakończył pomyślnie czwarty cykl immunoterapii.
 15. Laura Smolak KRS 0000270809 (Fundacja "Avalon")w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać Smolak 10769.
  Laura jest wesołą, pełną energii i ciekawą świata dziewczynką. Niestety zdiagnozowano u niej MIZS (Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów). Dziewczynka znajduje się pod stałą opieką specjalistów: reumatologa, kardiologa, fizjoterapeuty, rehabilitanta, okulisty i ortopedy. Stale przyjmuje silne leki, które mają wyciszyć objawy i zahamować rozwój choroby. Ze względu na skutki przebiegu choroby wymaga codziennej rehabilitacji, odpowiedniej diety i systematycznych badań. Dzięki dotychczasowej, ciężkiej pracy widać efekty rehabilitacji i postępy robione malutkim kroczkami. Pomoc to wsparcie codziennego funkcjonowanie oraz procesu leczenia i utrzymania sprawności Laury.
 16. Maciej Furmaniak KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 9853 Maciej Furmaniak.
  Chłopiec choruje na autyzm dziecięcy, zespół Tourette`a, padaczkę z napadami poliformicznymi, niedoczynność tarczycy, hiperinsilinemię i torbiel pajęczynówki. Pieniądze z 1,5 % przeznaczane są głównie na leczenie, wizyty u specjalistów, kosztowne terapie i ogrom leków. Dzięki naszej pomocy będzie można sfinansować turnusy rehabilitacyjne w wyspecjalizowanych ośrodkach, suplementy, leki i wizyty lekarskie.
 17. Maciej Kozłowski KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Maciej Kozłowski.
  Maciek urodził się zdrowy, jednak wystąpiło u niego niedotlenienie mózgu w skutek pęknięcia tętniaka żyły szyjnej. Obecnie jest dzieckiem leżącym, z którym praktycznie nie ma kontaktu. Cierpi również na padaczkę lekooporną i wymaga stałej rehabilitacji.
 18. Marta Dobrzalska - KRS 0000148747 (Fundacja Przyszłość dla dzieci) - w rubryce  „cel szczegółowy” należy wpisać: Marta Dobrzalska
  Martusia cierpi na bardzo poważne schorzenia. Fenyloketonuria – jest to wrodzona choroba metaboliczna, polegająca na nieprawidłowej przemianie jednego z aminokwasów – fenyloalaniny. Gromadzi się ona w nadmiarze w organizmie powodując ciężkie upośledzenie umysłowe. Chorobie towarzyszą objawy neurologiczne: drgawki, silne napięcie i drżenie mięśni oraz zaburzenia zachowania. Aby tego uniknać Marta musi przestrzegać diety o bardzo małej zawartości białka i fenyloaniny.  Marta ma również zdiagnozowany Zespół Sture’a-Webera – jest to choroba wrodzona, należąca do grupy zaburzeń rozwojowych nerwowo – skórnych. Nie leczona prowadzi do padaczki. 
  Marcia wymaga ciągłej rehabilitacji oraz odpowiedniego żywienia, aby mogła się prawidłowo rozwijać.
 19. Olaf Ptak KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Olaf Ptak.
  U Olafa stwierdzono czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe. Chłopak nie mówi i nie porusza się samodzielnie. Wymaga specjalistycznej rehabilitacji i kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego co przekracza możliwości finansowe rodziny. Olaf pomimo niepełnosprawności, nie traci pogody ducha.Oleńka i Wiktor to dzieci st. kpr. Pawła Wróblewskiego, dowódcy sekcji strzelców wyborowych, instruktora WILK, żołnierza 2 batalionu zmechanizowanego Giżycko. .Od dnia narodzin Ola i Wiktorek walczą z okrutną chorobą – SPATA5. To choroba genetyczna, która wyniszcza organizm moich dzieci. Niszczy mięśnie, nerwy, zabiera siły, możliwości… Ola ma 6 lat, Wiktorek 8. Jak mogę opisać ich życie?
 20. Oliwia Borowik KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Oliwia Borowik 109/B.
  Oliwia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu połowicznego prawostronnego. Dziewczynka dzięki ciężkiej pracy, przez blisko 4 lata, samodzielnie stanęła na nogi i może się poruszać. Uczęszcza do przedszkola  z dziećmi zdrowymi i dobrze sobie radzi, więc wszyscy są z niej dumni. Szansą dla Oliwki na normalne, samodzielne życie jest systematyczna rehabilitacja oraz stała opieka lekarzy specjalistów.  Przez nieodwracalne zmiany w mózgu doszło też do tzw. uciekającego oka (zeza) i rehabilitacja w tym zakresie, zapobiegająca operacji, wymaga wizyt i dojazdów 100 km od miejsca zamieszkania. Oliwia ma również skazę białkową i alergię. Zarówno dieta jak i leki, czy też potrzeba zakupu obuwia ortopedycznego i pomocy logopedycznych również wiążą się z dużymi kosztami. Dla mamy samotnie wychowującej córeczkę, są one bardzo dużym obciążeniem. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na profesjonalną matę do hydromasaży oraz na turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo drogie, ale właśnie dzięki nim stan dziewczynki może się poprawiać. 
 21. Patrycja i Mikołaj Osieccy (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) - KRS 0000037904 (Patrycja) w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 20978 Osiecka Patrycja, KRS 0000037904 (Mikołaj) w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 20977 Osiecki Mikołaj.
  Mikołaj i Patrycja to rodzeństwo. Mikołaj urodził się pierwszy, z przetoką przełykowo-tchawiczną i zwężeniem tchawicy, przeszedł dwie ciężkie operacje, obecnie czeka na trzecią, związaną z dużym refluksem żołądkowym. Patrycja, pomimo zapewnień lekarzy, że będzie zdrowa, również urodziła się chora, jej największe schorzenia to brak jednej nerki, duża wrodzona skolioza kręgosłupa oraz zrośnięte żebra i nierówna liczba żeber, do tego dochodzi bardzo duża nadwzroczność z zezem 5,5 plus. Patrycję czeka wiele operacji. Leczenie jednego dziecka jest bardzo kosztowne, a rodzice mają dwójkę chorych dzieci. Każda złotówka jest bardzo ważna.
 22. Patrycja Sznajderowicz - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 5356 Sznajderowicz Patrycja.
  Patrycja jest niepełnosprawna i od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Potrzebuje kosztownej, długotrwałej rehabilitacji. Dotychczasowe wsparcie pozwoliło zakupić sprzęt, który pozwala Patrycji wychodzić z domu.
 23. Paweł Odojewski KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Paweł Odojewski.
  U Pawła zdiagnozowano cukrzycę typu I. Musi korzystać z pompy insulinowej i przestrzegać rygorystycznej diety. Ze względu na późną diagnozę cukrzycy,  Paweł jest pod stałą opieką m.in. Poradni Okulistycznej. Uczęszcza też na rehabilitację, bo stwierdzono u niego wady postawy.
 24. Paweł Sokołowski STOWARZYSZENIE ROTARY CLUB GIŻYCKO KRS 0000077097, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: NA LECZENIE PAWŁA SOKOŁOWSKIEGO.
  Obita podczas lekcji wychowania fizycznego ręka wyglądała źle i budziła ogromne obawy. Nie działało nic. Maści przeciwbólowe, tabletki, próby ochłodzenia powstającego obrzęku. Guz wciąż się powiększał. Pozostała tylko jedna decyzja – wizyta u specjalisty. Ortopedzie wystarczyło jedno spojrzenie, by nie pozostawić wątpliwości, że sytuacja jest poważna. Skierowanie w trybie pilnym do Warszawy i diagnoza, w organizmie szaleje i rozprzestrzenia się rak, złośliwy nowotwór – kostniakomięsak. Rodzinę chłopca trapi coraz więcej problemów. Muszą zabezpieczyć się na wypadek powikłań, muszą być gotowi na każdą ewentualność, również na kosztowne leczenie – w Polsce lub za granicą.
 25. Piotr Pyrko KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 4354 Pyrko Piotr.
  Pieniądze w całości zostaną przekazane na leczenie licznych chorób, w tym: wcześniactwo, zamartwica, wylewy do CUN III/IV stopnia, niedodma płuca prawego, astma oskrzelowa. Pomóżmy Piotrowi! Przykuci do łóżka. Nie mogą sami podnieść łyżki by zjeść zupę. Rehabilitacja to ogrom bólu i łez, ale bez niej już by ich ze mną nie było. Karmienie za pomocą PEGa, ataki padaczki, obustronny niedosłuch, małogłowie, bardzo silna spastyka i przykurcze… Rzeczywistość Oli i Wiktorka to BYCIE A NIE ŻYCIE! By nie pozwolić na postęp choroby Ola i Wiktorek potrzebują stałej rehabilitacji, wizyt u specjalistów, a w przypadku pogorszenia stanu nawet operacji. Ja i mąż nie mamy już takich środków, aby im to wszystko zapewnić… Dlatego zwracamy się o pomoc do ludzi dobrej woli. Prosimy a wręcz błagamy: Podarujcie z Nami lepsze jutro naszym dzieciom!
 26. Piotr Szpilka KRS 0000387207 (Fundacja “Serca dla Maluszka”), w rubryce "cel szczegółowy" należy wpisać: 

  2802 Piotr Szpilka

  Ze względu na komplikacje okołoporodowe, Piotruś już od swoich narodzin znajduje się pod kompleksową opieką rehabilitantów. Regularnie również odwiedza wiele specjalistycznych i lekarskich gabinetów, w których kontyn- uowana jest jego dalsza diagnostyka. Na ten moment udało nam się ustalić następujące schorzenia: wrodzona wada rozwojowa układu pokarmowego, wrodzona wada rozwojowa nosa, zaburzenia napięcia mięśniowego. Niestety wiemy, że to nie koniec listy diagnoz, które zostaną postawione naszemu dziecku.

  Każdego dnia staramy się robić wszystko, aby zapewnić Piotrusiowi jak najlepszą opiekę lekarzy i specjalistów. Naszym marzeniem jest uczestnictwo synka w turnusach rehabilitacyjnych, które przez swoją intensywność, skutkują widocznymi efektami rozwojowymi.

  Pełni nadziei, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc, która pozwoli nam zrobić dla naszego dziecka jeszcze więcej w walce o jego lepsze jutro. Będziemy wdzięczni za każdy gest! Rodzice Piotrusia.

 27. Przemysław Ostrowski KRS 0000396361 (Fundacja SiePomaga), w rubryce "cel szczegółowy" należy wpisać: 0215293 Przemysław 
  Przemuś jest synkiem, bratem, zapalonym fanem piłki nożnej, którą z radością trenuje. Jeszcze niedawno nic nie wskazywało na to, że przyjdzie zarówno jemu jak i jego rodzinie, rozegrać najważniejszy mecz – walkę o jego życie i zdrowie. Wszystko przez guz mózgu, który rozrasta się w jego główce w zatrważająco szybkim tempie. 
 28. Rafał Szabołaj KRS 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą") w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 28723 Rafał Szaboraj. Rafał ma 8 lat. Urodził się z achondroplazją - jest to choroba genetyczna (jedna z wielu rodzaji niskorosłości). Od urodzenia Rafał jest pod wielospecjalistyczną opieką - neurologa, ortopedy, laryngologa, endokrynologa, fizjoterapeutów, logopedów, okulisty, ortodonty. W tym roku planowane są operacje wydłużenia kończyn, które mają poprawić jego funkcjonowanie i samodzielność. Środki z 1,5 % będą przeznaczone na koszty związane z zakupem niezbędnych sprzętów i wielospecjalistyczną rehabilitacją i terapią.
 29. Sebastian Rubajczyk KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Sebastian Rubajczyk.
  Sebastian ma przepukliną oponowo-rdzeniową i porusza się na wózku. Ze względy na brak prawej nerki jest cewnikowany. Zdiagnozowano u niego również wodogłowie wrodzone. Wymaga regularnych kontroli stanu zdrowia u licznych poradni specjalistycznych oraz pomocy rehabilitantów.
 30. Szymon Laskowski – KRS 0000270809 (Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym) w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: LASKOWSKI, 7070
  Nastoletni Szymon, choruje na chorobę Hashimoto, czyli limfocytarne zapalenie tarczycy należące do grupy schorzeń nazywanych autoimmunologicznymi. W tej grupie chorób organizm zwraca się przeciw sobie. Układ immunologiczny normalnie nastawiony na zwalczanie bakterii, wirusów, ulega tu rozregulowaniu i zaczyna „atakować” własne komórki. Chłopiec ma niedobory odporności, obecnie trwa również rozpoznanie chorób nerwowo-mięśniowych. Fundusze są niezbędne na dalszą diagnostykę i badania, dojazdy oraz rehabilitację, w tej chwili to najważniejsze potrzeby. Mama chłopca wychowuje go samotnie i również jest osobą niepełnosprawną. Rodzina bardzo potrzebuje naszej pomocy.
 31. Teofil Sinkiewicz KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 5059 Teofil Sinkiewicz.
  Pieniądze w całości zostaną przekazane na rehabilitację i terapię Teofila dotkniętego autyzmem. Pomóżmy sfinansować chłopcu turnus rehabilitacyjny.
 32. Wiktor Kuciński KRS 0000148747 (Fundacja "Przyszłość dla dzieci"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Wiktor Kuciński.
  Wiktor urodził się jako zdrowe dziecko, w wieku 4 miesięcy zdiagnozowano u niego zespół Westa. Choroba doprowadziła do opóźnienia psychoruchowego. W tej chwili celem jest nadrobienie wszystkich zaległości, by Wiktor w przyszłości mógł stanąć na nóżkach i rozwijać się jak rówieśnicy. Zebrane środki będą przeznaczone na leczenie, terapię i rehabilitację.
 33. Wojciech Kozioł KRS 0000037904 (Fundacja "Zdążyć z pomocą"), w rubryce cel szczegółowy 1,5% należy wpisać 32624 Kozioł Wojciech.   7-letni Wojtuś zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką lekooporną. Wojtuś urodził się jako zdrowe dziecko, jednak w 3 dobie swojego życia przestał oddychać i wystąpiły u Niego silne drgawki. Zdignozowano wirusowe zapalenie mózgu. Od 3 m.ż  jest pod opieką wielu specjalistów i terapeutów. Obecnie Wojtuś porusza się przy pomocy chodzika, mówi bardzo dużo, jednak mowa jest zrozumiała tylko dla najbliższego otoczenia.  Szansą na samodzielność Wojtusia byłyby kosztowne turnusy oraz sprzęt rehabilitacyjny.
 34. Zofia Stankiewicz KRS 0000371955 (Fundacja "Oswoić Los"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Zofia Stankiewicz.
  Zosia urodziła się jako dziecko zdrowe. W 11 dobie życia zaczęła sinieć, tracić parametry oraz oddech. Okazało się, że ma niezdiagnozowane trzy wady serca, czego skutkiem były trzy tygodnie w śpiączce, dwa niedotlenienia mózgu, operacja na otwartym sercu przy schłodzeniu organizmu i czasowym zatrzymaniu funkcji życiowych oraz dwa zabiegi kardiochirurgiczne. W chwili obecnej jej stan jest stabilny, zaczęła robić postępy w rozwoju i dzielnie walczy o każdy kolejny jego etap. Jest pod stałą opieką poradni kardiologicznej, audiologicznej, neonatologicznej, ortopedycznej, a także kliniki kardiochirurgii, psychologa, pedagoga i fizjoterapeutów. Dla jak najlepszych możliwości jej rozwoju jest to niezbędne, by mogła bawić się z rówieśnikami, poznawać świat i ludzi oraz normalnie funkcjonować.
 35. Zoriana Maksyśko KRS 0000174905 (Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Zoriana Maksyśko 130/2017).
  Zorianka przyszła na świat w 2013 roku. Zdiagnozowano u niej głęboki obustronny niedosłuch. Gdy dziewczynka miała roczek wszczepiono w jej prawe ucho implant, dzięki któremu częściowo słyszy. Na wszczepienie implantu słuchowego w lewe ucho Zorianka czeka w długiej kolejce. Dla prawidłowego rozwoju i pełnego poznawania świata ważne jest, by mała giżycczanka jak najszybciej słyszała na oboje uszu.

 

 • Zachęcamy również do odwiedzenia serwisu www.wspieramregion.pl prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Na stronie można znaleźć m.in.: instrukcję przekazania 1,5%, program do rozliczania PIT-ów i bazę organizacji pożytku publicznego na Warmii i Mazurach. Wspierajmy organizacje z Giżycka i naszego regionu!
 • Lista organizacji posiadających status OPP dostępna jest na stronie bazy.ngo.pl.
 • Informacje nt. 1,5% można znaleźć także na stronie www.pozytek.ngo.pl oraz w serwisie informacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

 

UWAGA - JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO WPISAĆ DO NASZEJ BAZY 1,5% DZIECKO, OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ LUB STOWARZYSZENIE Z REGIONU, bądź wprowadzić zmiany do opublikowanych informacji PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ UM:
Justyna Maciejewska-Kucfir, promocja@gizycko.pl, tel. 87 7324 137/152.Mieszkańców Giżycka odsyłamy do informacji o Giżyckiej Karcie Mieszkańca. Znajdują się tam liczne informacje na temat profitów z rozliczania podatku w giżyckim Urzędzie Skarbowym.
 
grafiki: wspieramregion.pl