strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 28 września 2020   pogoda
media

Architektura i zagospodarowanie przestrzenne

Koncepcja kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim

Wyniki konkursu na
"Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku"

 

Na oficjalnej stronie www.gizycko.pl można obejrzeć projekty, pobrać prace konkursowe z wizualizacjami i opisami, a także zapoznać się z oceną jury. Propozycje architektów można również obejrzeć w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko. Serdecznie zapraszamy.

 

I nagroda

mgr inż. arch. Malwina Łazęcka
mgr inż. arch. Rafał Maliński
inż. arch. Zofia Sobolewska
mgr inż. Piotr Żółtowski
reprezentujący: STUDIUM Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy
oraz YLE Inżynierowie z Warszawy

 
Kładka nad kanałem Giżyckim I nagroda Kładka nad kanałem Giżyckim I nagroda Kładka nad kanałem Giżyckim I nagroda Kładka nad kanałem Giżyckim I nagroda

DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 2 I nagroda (kod rozpoznawczy 234123)
suma punktów: 671

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne - 315 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 256 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych - 100 pkt

Najlepsza koncepcja, która otrzymała I nagrodę, zakłada wykonanie mostu w kształcie litery "C", przeprawę przez kanał z amfiteatrem, polaną piknikową, podestami drewnianymi i ciągami pieszymi oraz rowerowymi.

 

 

II nagroda

Sebastian Marek Pałczyński z Wrocławia

 

Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim II nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim II nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim II nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim II nagroda

DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 4 II nagroda (kod rozpoznawczy 8103247)
suma punktów: 626

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  257 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego -  253 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych -  116 pkt

 

III nagroda

Karolina Czupryniak
Mikołaj Nowakowski
Paweł Fiedczak
reprezentujący Pracownię Architektoniczną
Chiliart z Giżycka

 

Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim III nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim III nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim III nagroda Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim III nagroda

DO POBRANIA: OPIS , PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4, PLANSZA 5

 

OCENA JURY -  Praca nr 3 III nagroda (kod rozpoznawczy 230585)
suma punktów: 466

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  201 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 184 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych - 81 pkt

 

Wyróżnienie

mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk
reprezentujący Biuro Realizacji Inwestycji
FRONTON Sp. z o.o. z Łodzi

 

Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim wyróżnienie Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim wyróżnienie Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim wyróżnienie Koncepcja kładki nad kanałem Giżyckim wyróżnienie

DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 1 Wyróżnienie (kod rozpoznawczy 597989) 
suma punktów: 377

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  210 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 125 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych -  42 pkt

 

O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim Miasto Giżycko ogłosiło 19 maja 2015 r. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy istniejącej, niefunkcjonalnej, będącej w złym stanie technicznym kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku przy Szkole Podstawowej nr 4, wraz z rozwiązaniami ciągów pieszo-rowerowych promenady z ich nawierzchnią, zielenią, elementami małej architektury po obu stronach Kanału Giżyckiego, w zakresie obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

 

Obszar objęty opracowaniem konkursowym położony jest po obu stronach kanału Giżyckiego, łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno, stanowiącego jedną z głównych dróg wodnych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tereny wzdłuż kanału wykorzystywane są przede wszystkim jako ciągi spacerowe i rowerowe, w ramach projektowanej promenady spacerowej pieszo-rowerowej wzdłuż brzegów jezior i dróg wodnych miasta Giżycka, łączącej ościenne miejscowości Bystry, Giżycko i Wilkasy.

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji przebudowy kładki wraz z jej płynnym włączeniem w główne ciągi pieszo-rowerowe, istniejące i projektowane. Organizatorowi konkursu, Gminie Miejskiej Giżycko zależy na powstaniu obiektu indywidualnego, wpisanego w krajobraz, wzbogacającego równocześnie miasto w atrakcyjny ciąg spacerowy.

 

Prace konkursowe można było składać do 31 lipca 2015 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 prace. Wszystkie zostały dopuszczone do oceny. Sąd Konkursowy, którego przewodniczącym był burmistrz miasta Wojciech Iwaszkiewicz 28 sierpnia dokonał oceny prac i wyboru najlepszej koncepcji. Prace były zakodowane, oznaczone wyłącznie numerami, a sędziowie konkursowi nie wiedzieli, czyją pracę oceniają. Kto jest autorem poszczególnych propozycji wszyscy dowiedzieli się 31 sierpnia podczas ogłoszenia wyników i otwarcia kopert z kartami identyfikacyjnymi uczestników konkursu.

 

Ocena koncepcji nastąpiła w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej, według następujących kryteriów:

-     rozwiązania komunikacyjne, funkcjonalne i techniczne,

-     twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego,

-     kryteria techniczno – ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych, zachowanie proporcji między poniesionymi nakładami a uzyskanym efektem w zakresie formy oraz parametrów technicznych i użytkowych.

 

Za najlepszą i najciekawszą koncepcję uznano pracę architektów reprezentujacych STUDIUM Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy oraz YLE Inżynierowie z Warszawy: mgr inż. arch. Malwiny Łazęckiej, mgr inż. arch. Rafała Malińskiego, inż. arch. Zofii Sobolewskiej, mgr inż. Piotra Żółtowskiego.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS