strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

Koncepcja przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego-Smętka DO POBRANIA

 

 

Platforma Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zabrania głosu na Platformie Konsultacji Społecznych. To miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji.  Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym Giżycku.

 

ARCHIWUM

15.12.2014

 

Koncepcja przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej oznaczonej jako 1KDW i 2KDW  w MPZP obszaru Śródmieścia m. Giżycka, zlokalizowanej  w strefie mieszkalnej zawartej w kwartale ulic Daszyńskiego-Smętka w Giżycku.

 

Obecnie droga wewnętrzna posiada nawierzchnię z betonowych płyt prefabrykowanych typu MON szer. ok 3,0m oraz betonową, która jest mocno wyeksploatowana. Przebudowa drogi wewnętrznej zakłada przekształcenie jej zgodnie z zapisami MPZP w ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5 m o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. 8 cm. Wzdłuż drogi wewnętrznej planowane są miejsca postojowe oraz zjazdy do obsługi przyległych działek budowlanych. Odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych wpustów ulicznych. Pod nawierzchnią drogi przebiegają media: podziemna sieć telekomunikacyjna, podziemna sieć energetyczna, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa.

 

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag, wniosków do 29.12.2014r.  na adres e-mail: konsultacje@gizycko.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 , 11 – 500 Giżycko

 

DO POBRANIA:
OPIS TECHNICZNY, KONCEPCJA, PRZEKROJE TECHNICZNE

 

Koncepcja również jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Wydział Techniczno – Inwestycyjny pok. 113.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS