strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Koncepcja zagospodarowania Twierdzy Boyen

18 marca 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

         

„OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI
DLA TERENU TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU”

 

 

WIZUALIZACJE
Wizualizacja Koszary - Hotel **** Wizualizacja Koszary - Hotel **** Wizualizacja Spichlerze - Hotele *** Wizualizacja Arsenał - Kręgielnia, Strzelnica, Restauracja Wizualizacja Sala ćwiczeń - Siłownia Wizualizacja Sala ćwiczeń - Siłownia Wizualizacja Sala ćwiczeń - Siłownia Warsztat artyleryjski - Warsztat naprawczy sprzętu sportowego Warsztat artyleryjski - Warsztat naprawczy sprzętu sportowego Stacja gołębi pocztowych - Muzeum Poczty Stacja gołębi pocztowych - Muzeum Poczty Stajnia z wozownią - Pawilon wystawowy Stajnia z wozownią - Pawilon wystawowy Stajnia z wozownią - Pawilon wystawowy Koncepcja sali konferencyjno - widowiskowej Koncepcja sali konferencyjno - widowiskowej Wizualizacja Amfiteatru Wizualizacja Amfiteatru Wizualizacja Amfiteatru Wizualizacja Amfiteatru Wizualizacja Amfiteatru

 

Studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku  zostało opracowane na zlecenie Gminy Miejskiej Gizycko przez Konsorcjum Firm IPG Sp. z o.o. Kraków i INW-EKO Consult Zielonki w listopadzie 2009 r. roku zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego oraz analiz własnych wykonanych przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy.

 

Na realizację projektu "Opracowanie Studium wykonalności..." miasto Giżycko pozyskało fundusze unijne w wysokości 178.500 zł, co stanowi 85% wartości projektu (całkowita wartość projektu 210.000 zł), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Opracowanie stanowić ma bazę dla rozmów z potencjalnymi inwestorami. Może być ono również wykorzystane przez władze miasta w celach marketingowych i budowania marki.

 

Według założeń Studium w ramach Projektu na terenie Twierdzy Boyen powstaną obiekty hotelowe o zróżnicowanym standardzie (hotel 4 gwiazdkowy, hotele 3 gwiazdkowe, camping), obiekty rekreacyjne i sportowe, lokale gastronomiczne, obiekty muzealne i wystawiennicze, pracownie artystyczne, a także zostanie stworzona infrastruktura dla organizacji imprez plenerowych, kulturalno – rozrywkowych dla dużej ilości uczestników. Powstaną również ścieżki dydaktyczne i rekreacyjne.

 

Kompleks fortyfikacji wskazany jest do kompleksowej rewaloryzacji pod nadzorem konserwatora zabytków. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego trwają prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, który zawierać będzie miejsca przeznaczone do rekreacji, na obiekty turystyczne, konferencyjno-kongresowe, historyczne i zabytkowe.

 

Na potrzeby analiz dokonywanych w opracowaniu przyjęto, że w celu ożywienia i aktywizacji działalności na terenie Twierdzy Boyen, konieczne będzie rozdzielenie zarządzania terenem Twierdzy ze względu na planowane funkcjonalności poszczególnych obiektów (dotyczy dzierżawy i spółki celowej). Ze względu na duże nakłady jakich wymagać będzie realizacja przebudowy i zmiany funkcjonalności obiektów na terenie Twierdzy, część terenu wraz ze zlokalizowanymi na nim obiektami kubaturowymi powinna zostać wydzielona i przekazana na korzystnych dla obu stron warunkach partnerowi prywatnemu.

 

Proponowany podział opiera się na założeniu, że partner prywatny przejmie część związaną z działalnością hotelarską i rekreacyjną o wyższym standardzie, dużą gastronomią zewnętrzną oraz campingiem. Podmiot powiązany z Gminą obejmie w zarząd tereny, na których znajdują się, obiektu muzealne, pracownie artystyczne, mała gastronomia oraz zaplecza pomocnicze.

 

do pobrania:

 

Projekt pn.  „Opracowanie studium wykonalności dla terenu w Twierdzy Boyen w Giżycku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
www.boyen.gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS