strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda
media

Inwestycje

I Koncepcja rozbudowy obwodnicy - 2 warianty

 

 

Rozbudowa dróg krajowych nr 59 i 63
(ul. Szosa Obwodowa)
na terenie miasta Giżycka i gminy Giżycko

 

Planowane lata realizacji: 2013 - 2014

 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ MIASTO i GMINĘ

 

 

Plansza zbiorcza poglądowa

 

 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE - FOJUD S.A.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Urząd Miejski w Giżycku oraz Urząd Gminy Giżycko zorganizowały spotkania informacyjno – konsultacyjne 8 grudnia 2009 r. oraz 25 stycznia 2010 r. Konsultacje społeczne prowadzi firma Fojud S.A. na stronie fojud.pl, na której można wyrazić swoją opinię, stanowisko lub przedstawić propozycje dotyczące inwestycji (kliknij, by bezpośrednio wejść na informacje dot. giżyckiej obwodnicy).

 
 
INWESTOR - GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W OLSZTYNIE oraz URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU 

 

Rozbudowa ul. Obwodowej obejmująca ośmiokilometrowy odcinek dróg krajowych nr 59 i 63, przewidziana jest od Kanału Niegocińskiego do wsi Bystry.

Rozbudowa istniejącej obwodnicy polega na dobudowaniu drugiej jezdni oraz zmianie dostępności do niej. Istniejące skrzyżowania ulegną przebudowie lub likwidacji, w dostosowaniu do wymaganej przepustowości określonej na podstawie prognozy ruchu.

Planowana droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i ograniczoną dostępność. Oznacza to, że wjazd na nią możliwy będzie jedynie na skrzyżowaniach i węzłach.

 

Do obsługi  terenów w sąsiedztwie drogi zaprojektowano układ dróg serwisowych jedno lub dwukierunkowych, dowiązujących się bezpośrednio do projektowanej trasy poprzez równoległe pasy włączenia lub pośrednio poprzez włączenia w drogi boczne w rejonie projektowanych skrzyżowań. Na całym odcinku projektowanej trasy wykonany zostanie ciąg rowerowy i chodnik odsunięty od krawędzi jezdni o 5 m.  

 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu ruchu drogowego na otoczenie zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne takie jak: bezpieczne przejścia dla pieszych (pod lub nad drogą), ekrany akustyczne o łącznej długości 1654 m, przepusty dla zwierząt.

 

Przedstawiono dwa warianty rozwiązań trasy w planie.

 

do pobrania:

Koncepcje rozbudowy obwodnicy Giżycka (2 warianty)

 

 

Opis Wariantu I - długość 8,09 km

Projektowana trasa rozpoczyna się za Kanałem Niegocińskim na wysokości ul. Św. Brunona. Na długości około 100 m następuje zmiana przekroju z przekroju jednojezdniowego o szerokości 7,0 m do dwujezdniowego z pasem dzielącym i szerokością jezdni 2 x 7,0 m. Całość trasy z wyłączeniem odcinka od km 0 +000 do km 0+740 została odwodniona kanalizacją deszczową. Na początku od km 0+000 do km 0+740 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów trapezowych.

W km 0+820 zaprojektowano skrzyżowanie czterowlotowe  typu rondo. Wlot po stronie wschodniej projektowanej drogi zbiorczej stanowi połączenie z terenami twierdzy Boyen, obszarami atrakcyjnymi turystycznie. Wlot po stronie zachodniej stanowi połączenie z drogą wojewódzką nr 592. W miejscu istniejącego Ronda Wojska Polskiego w km około 2+250 zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo o zmienionych parametrach, dostosowując  je do dwupasowego przebiegu trasy. W rejonie skrzyżowań, w ciągu projektowanej trasy zaprojektowano przystanki komunikacji publicznej. Następnie trasa przebiega przez Kanał Łuczański i w km 3+122 przebiega bezkolizyjnie poprzez projektowany wiadukt drogowy nad ulicą Wilanowską oraz Rolną. W km 3+779 zlokazlizowano czterowlotowe  skrzyżowanie typu rondo. Wloty ronda stanowią połączenie z ul. Świderską i Nowowiejską. Ulica Wiejska została zamknięta i zaprojektowano zatokę do zawracania na wysokości włączenia do ronda. Istniejące połączenie z ul. Batorego w km 4+260 zostało zlikwidowane. W km 4+617 istniejące skrzyżowanie typu rondo zostało przeprojektowane. Rondo posiada dwa pasy ruchu, pięć wlotów i stanowi połączenie z ulicami Węgorzewską, Leśną i al. 1 Maja. Na wlocie do ul. Węgorzewskiej znajduje się skrzyżowanie, które stanowi połączenie z drogą serwisową. W km 7+460 zlokalizowano skrzyżowanie czterowlotowe  typu rondo. Wlot od strony wschodniej stanowi połączenie z drogą serwisową zaczynającą się na wlocie skrzyżowania z ul. Suwalską. Od km 7+560 do km 7+895 zaprojektowano wiadukt przebiegający nad linią PKP. Projektowana trasa dowiązuje się do istniejącej drogi w km 8+091,55.

 

Zaprojektowano następujące skrzyżowania:

 • Km 0+821 - skrzyżowanie z ul. Chopina (droga wojewódzka nr 592)- typu rondo
 • Km 2+247 – Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego- typu rondo
 • Km 3+122 – przejazd drogowy nad ul. Wilanowską i ul. Rolniczą
 • Km 3+779- skrzyżowanie z ul. Nowowiejska i ul. Świderską- typu rondo
 • Km 4+617- skrzyżowanie z Al. 1 Maja, ul Leśną i ul. Węgorzewską- typu rondo
 • Km 5+677- węzeł drogowy z ul. Jagiełły
 • Km 6+516- skrzyżowanie z ul. Suwalską- typu rondo
 • Km 7+462- skrzyżowanie z ul. Obwodową- typu rondo

Przejścia dla zwierząt
Planuje się wykonanie przepustów dla płazów na odcinku drogi krajowej nr 59 między skrzyżowaniem z ul. Chopina, a zjazdem do jez. Popówka duża oraz na drodze krajowej nr 63 za mostem betonowym w kierunku skrzyżowania z ul. Wilanowską. Projektowana droga nie stanowi bariery na szlakach migracyjnych większych zwierząt gdyż droga przebiega głownie przez tereny zabudowane miasta Giżycka.

Ekrany akustyczne
W zestawieniu podano minimalną wysokość ekranów zapewniających wymagany komfort akustyczny:

 • Od km 2+085 do km 2+146- długość ekranu 64,0 m wys. 1,3 m –strona prawa
 • Od km 2+132 do km 2+222- długość ekranu 87,0 m wys. 2,4 m- strona lewa
 • Od km 2+298 do km 2+518- długość ekranu 218,0 m wys. 1,61 m- strona lewa
 • Od km 2+600 do km 3+000- długość ekranu 400,0 m wys. 1,8 m- strona lewa
 • Od km 3+617 do km 3+732- długość ekranu 115,0 m wys. 3,5 m- strona lewa
 • Od km 3+400 do km 3+734- długość ekranu 334,0 m wys. 2,3 m- strona prawa
 • Od km 4+250 do km 4+410- długość ekranu 160,0 m wys. 5,0 m- stron a prawa
 • Od km 7+124 do km 7+400- długość ekranu 276,0 m wys. 1,4 m- strona prawa

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS