strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Konferencja pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej

25 czerwca 2013
dodał(a): UM Wojciech

Kryzys demograficzny w Polsce - Prezydent bije na alarm

 

Statystyki nie kłamią, z roku na rok obserwujemy ciągły spadek liczby urodzeń dzieci, czego skutkiem w kolejnych latach będzie: brak równowagi pomiędzy kolejnymi pokoleniami (dziećmi, dorosłymi i starszymi osobami), przyrost osób starszych, a tym samym coraz mniej osób produktywnych. Taka sytuacja wiąże się z pogorszeniem rozwoju ekonomicznego oraz jakości życia. Polska „siwieje” w zaskakującym tempie, ale czy jesteśmy na takie zmiany przygotowani? Z pewnością nie, dlatego zarówno przed Prezydentem, rządem oraz samorządami stoi nie lada wyzwanie do pokonania.

 

W związku z pogarszającym się stanem demograficznym w Polsce pod hasłem „Dlaczego i jak państwo powinno wspierać rodzinę?” odbyła się 22 czerwca 2013 r. w zaprzyjaźnionym z Giżyckiem Grodzisku Mazowieckim konferencja pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich.

 

Głównym celem konferencji była promocja wartości rodzinnych i polityki rodzinnej w perspektywie europejskiej.

 

 

Wśród zaproszonych prelegentów i osób bezpośrednio związanych z poruszaną problematyką znalazły się takie osoby jak: Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej; Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki; Jacek Cichocki, Minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin 3 +, a także wiele innych osób.

 

Podczas konferencji zastały zaprezentowane następujące bloki tematyczne:

-„Zabezpieczenie rodziców w systemie ubezpieczeń społecznych”

-„Idea ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”

-„Działania Rządu na rzecz rodziny”

-„Państwo jako beneficjent nakładów na kapitał ludzki ponoszonych przez rodziny”

-„Ocena polityki rodzinnej na rzecz rodzin wielodzietnych”

-„Sytuacja demograficzna Polski wyzwaniem dla polityki rodzinnej państwa”

-„Polityka rodzinna w perspektywie Europejskiej”

-„Jak wspierać dobre relacje w rodzinie”

-„Program polityki Rodzinnej Prezydenta RP”.

 

Do czołowych działań na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Polsce, Prezydent wraz z powołanym przez siebie zespołem zawarł w nowo utworzonym programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pt.: ”Dobry klimat dla rodziny”, rozwiązania systemowe, oto niektóre z nich:

-wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi. Ulga podatkowa związana z faktem posiadania dzieci to nie żadna jałmużna, ale inwestycja w przyszłość,

-stworzenia ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin. Karta ma być systemem ulg dla rodzin wielodzietnych w postaci np.: zniżek w opłatach za usługi publiczne (przejazdy komunikacją, korzystanie z dostępnych dóbr kultury, sportu itp.),

-wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin przez wprowadzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej dla osób o różnej zamożności,

-organizacja i czas pracy przyjazny rodzicom (np. elastyczna organizacja czasu pracy),

-elastyczny i prosty system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem,

-przyjazne miejsca opieki i edukacji małych dzieci do skończenia przez nie 12 lat,

-równość w pracy (popularyzowanie mechanizmów równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu),

-dobre rodzicielstwo (promowanie odpowiedzialności wśród rodziców, wprowadzenie obowiązkowego nauczania przedmiotu -Wychowanie do życia w rodzinie).

 

Prezydent RP chce stworzyć przyjazną przestrzeń wspólnego namysłu - taką, w której każdy głos zostanie usłyszany, a każdy pomysł potraktowany z należytą uwagą. Należy bowiem pamiętać, że problemy rodzin dotyczą każdego z nas.

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży –  Katarzyna Karolska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS