strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 30 czerwca 2009

Badania okulistyczne
2009.05.01
Gabinety okulistyczne w Giżycku
Konkurs fotograficzny „Piękno lasu”
2009.06.30
Giżycko
Wystawa modelarska
2009.06.02
Twierdza Boyen koszarowiec nr 1

Konkurs fotograficzny „Piękno lasu”

10 kwietnia 2009
dodał(a): UM Gosia
Termin od:2009-06-30
Termin do:2009-06-30
Organizator:Nadleśnictwo Giżycko
Miejsce:Giżycko
Telefon:087 429 98 65
E-mail:gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
Www:www.bialystok.lasy.gov.pl/web/gizycko

Coraz częściej lasy są brudne i zaśmiecone.
Możemy to zmienić – to od nas samych zależy.
Spójrzmy na piękno naszych lasów.


Nadleśnictwo Giżycko ogłasza konkurs fotograficzny „Piękno lasu”


REGULAMIN


Cele konkursu: 

● edukacja przyrodniczo-leśna
● zwiększenie wrażliwości uczestników na otaczającą nas przyrodę i piękno okolicznych krajobrazów


Warunki konkursu: 

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów – młodzieży i osób dorosłych.


Czas trwania konkursu:
Konkurs trwa przez dwa miesiące od 1.04.2009 r. do 30.06.2009 r.


Kategorie konkursowe:
„Mieszkańcy lasu” – zdjęcia ukazujące zwierzęta, ptaki lub owady
„Leśne rośliny i krajobrazy” - zdjęcia ukazujące leśną florę oraz piękno mazurskich lasów


 Zgłoszenie do konkurs:
● Prace konkursowe od jednego do trzech samodzielnie wykonanych zdjęć, w formie odbitki (format minimalnie 18x24) lub cyfrowej (na płycie CD lub pocztą email).
● Razem z pracami należy dołączyć zgłoszenie do konkursu zawierające: tytuł i rodzaj konkursu, tytuły nadesłanych prac, miejsca ich wykonania, nazwy prezentowanych obiektów, imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny, telefon, adres email. W przypadku osób niepełnoletnich także pisemną zgodę opiekuna na udział w konkursie, jego imię i nazwisko, telefon oraz podpis (podpis nie dotyczy zgłoszenia nadesłanego drogą internetową).
● Na każdą edycję autor ma prawo przysłać po 2 zdjęcia na każdą kategorię konkursową.
● Na każdej pracy na odwrocie należy umieścić następujące dane: 


Imię i nazwisko autora zdjęcia
Wiek autora zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Kategorię zdjęcia


● W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane (wykonane na terenie lasów mazurskich, będące oryginalnymi pracami autora).
● Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2009 roku w przypadku poczty tradycyjnej – decyduje data stempla pocztowego).
● Powołana komisja zakwalifikuje prace i wyłoni finalistów konkursu


Kryteria oceny:
● Pomysłowość autora zdjęcia
● Sposób ukazania tematu zdjęcia


Przewidywane nagrody:
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.


Postanowienia końcowe:
● wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez komisję konkursową
● nadesłane prace nie podlegają zwrotowi
● przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie przesłanych zdjęć w dowolnym czasie przez Nadleśnictwo Giżycko w swojej działalności
● przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
● uczestnik konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej-opiekun) przez fakt nadesłania pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (lub danych jego i jego opiekuna) przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik (i opiekun) ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora i nie będą udostępniane osobom trzecim.
● laureat konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej-jego opiekun) wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska swojego i opiekuna oraz miejscowości swojego zamieszkania
● skład komisji konkursowej będzie ustalony w terminie późniejszym
● komisja wyłania laureatów przyznając miejsca i wyróżnienia. Komisja może przyznać miejsca ex aequo, może odstąpić od przyznania któregoś lub wszystkich miejsc lub wyróżnień
● organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą
● w przypadku nadesłania na konkurs więcej niż jednej pracy, nagrodę może otrzymać tylko jedna z nich
● werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu


Zachęcamy do wzięcia udziału !!!

NADLEŚNICTWO GIŻYCKO
ul. Słowiańska 2, 11 - 500 Giżycko
tel. +48 (87) 429 98 65, faks +48 (87) 429 98 63
e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS