strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Konkurs na dzierżawę Kaponiery i sezonowych stoisk handlowych w Twierdzy Boyen

05 marca 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego - kaponiera w Twierdzy Boyen

 

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego – kaponiera przy bramie Giżyckiej wraz z ogródkiem i WC z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii, turystyki i pokrewnych.

 

Czas trwania dzierżawy – wstępnie -  1 rok z możliwością przedłużenia.

Stawka wyjściowa czynszu wynosi  1500 zł netto za miesiąc.        

Ponadto Dzierżawca będzie zobowiązany do:

-   uiszczania opłat związanych  z zużyciem energii elektrycznej i wody

    wg wskazań liczników na podstawie faktur  wystawionych przez Giżyckie

    Centrum Kultury

-  do ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych

-  zawarcia następujących umów:

     a) na wywóz nieczystości

     b) innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalu

 -  do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych

     przepisach.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Giżyckim Centrum do 15 kwietnia 2014r. do godz. 13.00 z opisem „konkurs ofert na dzierżawę kaponiery w twierdzy Boyen”.  Giżycko ul. Konarskiego 8.

O wybraniu oferty zadecyduje zaproponowanie najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej niż ustalona stawka wyjściowa. W przypadku, gdy zaproponowane kwoty będą jednakowe, o wyborze ofert zdecyduje proponowany rodzaj działalności.

Otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia  2014r o godz. 13.15 w Giżyckim Centrum Kultury. Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Waśniewski, tel. 87 428 83 93.

 


Kaponiera w Twierdzy Boyen, fot. Wydział Promocji UM Giżycko

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę gruntu pod sezonowe stoiska handlowe w Twierdzy Boyen

 

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu pod 6 stoisk handlowych o powierzchni 10 m2 każde ( np. stoisko 4m x 2,5m) na dziedzińcu w twierdzy Boyen oznaczone numerami I, II, III, IV,V, VI. Wymagany wygląd stoiska: pawilon handlowy, drewniany pokryty imitacją dachówki.

 

Czas trwania dzierżawy 15 kwietnia 2014r – 15 października 2014r.

Stawka wyjściowa wynosi 40 zł netto za 1 m2/miesięcznie.

W ofercie należy podać również asortyment do sprzedaży.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Giżyckim Centrum Kultury z zaznaczonym numerem działki.

Do 31 marca 2014r. do godz. 13.00 z opisem „konkurs ofert na stoiska handlowe w twierdzy Boyen”.  Giżycko ul. Konarskiego 8.

 

O przyznaniu miejsca na stoisko decydować będzie zaproponowanie najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej niż ustalona stawka wyjściowa. W przypadku, gdy zaproponowane kwoty będą jednakowe, o wyborze ofert zdecyduje termin wpływu oferty i asortyment zaproponowany do sprzedaży.

Otwarcie ofert nastąpi 31  marca  2014r o godz. 13.15 w Giżyckim Centrum Kultury.Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Waśniewski, tel. 87 428 83 93.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS