strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 25 lutego 2020   pogoda

Aktualności

Konkurs na koncepcję architektoniczną placu Piłsudskiego w Giżycku

18 października 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku

 

fot. z archiwum Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego w Giżycku, w ramach którego wyłoniona zostanie najlepsza koncepcja zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Planowana jest przebudowa tego ważnego punktu na mapie miasta, a inwestycja jest okazją do uporządkowania i wykonania nowej aranżacji placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Koncepcja architektoniczna powinna organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego. Rozwiązania przestrzenne i techniczne mają umożliwiać elastyczne wykorzystanie placu jako przestrzeni pod organizowanie imprez masowych (koncerty, spotkania mieszkańców, festyny, wystawy plenerowe itp.) oraz uroczystości wojskowych (uroczyste apele, parady, prezentacje sprzętu wojskowego w tym ciężkiego). Istotne jest uzyskanie takich rozwiązań projektowych, które umożliwiałyby wydzielenie przestrzeni rekreacyjnej, parkingowej oraz retencji wód opadowych nie zaburzając wykorzystywania całości pod organizację różnego rodzaju wydarzeń na terenie placu.

 

Projekty mają obejmować trzy strefy: przestrzeń rekreacyjną, rozrywkową i parkingową. Przestrzeń rekreacyjna ma zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji i zabawom dzieci i młodzieży oraz element wodny. W projektowanej przestrzeni rozrywkowej należy uwzględnić możliwość ustawienia tymczasowych scen wraz zapewnieniem widoczności z dużego obszaru placu. Ma być również zaplanowana przestrzeń parkingowa na około 50 samochodów.

 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające dyplom studiów o kierunku architektonicznym lub urbanistycznym bądź zespoły autorskie, w których co najmniej jedna z osób posiada udokumentowane wykształcenie. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac konkursowych.

 

Prace do konkursu można nadsyłać do 15 grudnia 2014 roku. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do 30 stycznia przyszłego roku. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dotyczących przebudowy pl. Piłsudskiego, w celu zaprojektowania i realizacji całej inwestycji.

 

OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM

Obszar opracowania konkursowego stanowi element istniejącego wnętrza urbanistycznego ograniczonego ulicami ul. Kopernika, ul. Gimnazjalną, ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki oraz al. 1 Maja.

 

Plac obecnie jest obszarem zaniedbanym przestrzennie i funkcjonalnie. Potencjał placu jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim parkingu oraz krzyżujących się nieuporządkowanych ciągów pieszych biegnących po przekątnych placu. Teren placu wykorzystywany jest okazjonalnie do czasowych imprez: koncertów, pokazów, wydarzeń artystycznych oraz uroczystości wojskowych (apele, parady, wystawy sprzętu).

 

Plac traktowany jest jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Plac będzie miejscem spotkań sztuki i publiczności, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców Giżycka.

 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury placu wraz z koncepcją urządzenia terenów go otaczających. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń oraz imprez okolicznościowych.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Szczegóły konkursu, regulamin oraz materiały graficzne dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu bip.gizycko.pl.

 
TERMINY KONKURSU

Nadsyłanie pytań do 28.11.2014 r.

Termin złożenia prac konkursowych do 15.12.2014 r.

Ogłoszenie wyników konkursu do 30.01.2015 r.

 

W skład 9-osobowego Sądu Konkursowego wchodzą: Przewodniczący Sądu konkursowego - Burmistrz Miasta Giżycka, Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego – Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka oraz Sędziowie: Architekt Miejski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodnicząc Komisji Mienia Miejskiego, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Mienia, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, Naczelnik Wydziału Promocji. Sąd Konkursowy może zadecydować o powołaniu do współpracy ekspertów, biegłych lub konsultantów.

 
KONTAKT

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Róża Cudzanowska, tel. 87 73 24 120, wt@gizycko.pl, roza.cudzanowska@gizycko.pl.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS