strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 4 lipca 2020   pogoda

Aktualności

KONKURS OFERT NA POSTOJE SEZONOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”

06 maja 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POSTOJE SEZONOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE  PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”  W 2011 ROKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na postoje sezonowe jednostek pływających w porcie pasażerskim „Ekomarina Giżycko” w okresie od 20.05.2011 r. – 15.10.2011 r. 

 

Konkurs polega na składaniu ofert cenowych brutto za postój sezonowy jednej jednostki pływającej drogą elektroniczną na adres: ekomarina@mosirgizycko.pl

lub pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

 

w terminie do 15 maja 2011 roku

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

 

Minimalna stawka opłaty sezonowej dla poszczególnych jednostek wynosi:

- do 12 m dł. kadłuba                                    - 1400,- PLN

- powyżej 12 m dł. kadłuba                          - 1900,- PLN

dla statków pasażerskich o dł. kadłuba:

- do 20 m                                                       - 2200,- PLN (z przyłączem prądu)

- 20,01 - 25 m                                               - 3200,- PLN (z przyłączem prądu)

 

Oferowana cena jednostkowa brutto dla wybranej jednostki powinna być podana
z zaokrągleniem do 10,- PLN.

 

Przy składaniu ofert oprócz oferowanej ceny brutto  (podać rodzaj jednostki) oraz ilości jednostek pływających  należy podać następujące dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr NIP, nr telefonu kontaktowego

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i adres siedziby, nr NIP, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz jej nr telefonu kontaktowego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 16 maja 2011 roku.

 

Z osobami lub podmiotami, które przedłożą najkorzystniejsze oferty zostanie zawarta umowa  o postój sezonowy jednostek pływających (wzór umowy zamieszczony jako załącznik w BIP bip.gizycko.pl).

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków tejże umowy.

 

Tel. Kontaktowy w MOSiR w Giżycku:

509 805 635 – Dariusz Klimaszewski kierownik portu

 

Ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gizycko.pl w zakładce „Przetargi”.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS