strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Organizacje pozarządowe

Konkursy ofert i podział środków finansowych na realizację zadań

Konkursy ofert i podział środków finansowych

na realizację zadań publicznych

 

2020

 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

- I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 
https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/500283/
zarzadzenie_nr_2282019_burmistrza_miasta_gizycka_z_16_grudnia_20

- I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH: 
https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/500430/
zarzadzenie_nr_2292019_burmistrza_miasta_gizycka_z_17_grudnia_20

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, dofinansowanie szkolenia sportowego, ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona zwierząt, ekologia:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/505455/
zarzadzenie_nr_2492020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23_stycz

b) zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 249/2020 Burmistrza Miasta Giżycka:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/505814/
zarzadzenie_nr_2522020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_stycz

 

PODZIAŁ GRANTÓW:

I KONKURS GRANTOWY:

- OCHRONA ZWIERZĄT:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506160/
zarzadzenie_nr_2592020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_stycz

- EKOLOGIA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506160/
zarzadzenie_nr_2592020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_stycz

- OPIEKA SPOŁECZNA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506160/
zarzadzenie_nr_2592020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_stycz

- OCHRONA ZDROWIA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506405/
zarzadzenie_nr_2622020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_stycz

- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506625/
zarzadzenie_nr_2642020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_stycz

- KULTURA FIZYCZNA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506846/
zarzadzenie_nr_2652020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_3_lutego

- DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506969/
zarzadzenie_nr_2662020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_4_lutego

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

- oferta: 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/510365/

uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

- podział środków:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/516355/
zarzadzenie_nr_3182020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23_kwiet

 

 

2019

 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


- I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/450222/
zarzadzenie_nr_7632018_burmistrza_miasta_gizycka_z_21_grudnia_20

- I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/451278/
zarzadzenie_nr_12019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_stycznia

- II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (OCHRONA ZDROWIA):

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/466772/
zarzadzenie_nr_742019_burmistrza_miasta_gizycka_z_15_kwietnia_20

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/468586/
zarzadzenie_nr_802019_burmistrza_miasta_gizycka_z_29_kwietnia_20
 
(zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2019 Burmistrza Miasta Giżycka)

- II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/472799/
zarzadzenie_nr_952019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_maja_2

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

a) opieka społeczna, ekologia, ochrona zwierząt, ochrona zdrowia:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455205/
zarzadzenie_nr_142019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_styczn

b) dofinansowanie szkolenia sportowego, kultura fizyczna:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/
zarzadzenie_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn

c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/456889/
zarzadzenie_nr_262019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_6_lutego_

 

PODZIAŁ GRANTÓW:

I KONKURS GRANTOWY:

- OCHRONA ZDROWIA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455532/
zarzadzenie_nr_152019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_styczn

- OCHRONA ZWIERZĄT:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

- OPIEKA SPOŁECZNA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

- EKOLOGIA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/
zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

- KULTURA FIZYCZNA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457013/
zarzadzenie_nr_282019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_lutego_

- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457303/
zarzadzenie_nr_302019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

- DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457368/
zarzadzenie_nr_312019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

 

II KONKURS GRANTOWY:

- OCHRONA ZDROWIA:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/474848/
zarzadzenie_nr_1082019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_czerwc

- DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/477067/
zarzadzenie_nr_1162019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_26_czerw

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

- oferta: 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/478993/
uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

- podział środków:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/479961/
zarzadzenie_nr_1232019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_lipca

 

 

2018

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 564/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 559/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie 500/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

 

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 495/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz ochrona zwierząt

 

 

2017

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

 

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

 

 

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 362/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


 

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE
- I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

 

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarządzenie nr 307/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt

 

2016

 

IV KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

 

III KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Giżycko - żegluję fair.

 

Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.04.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na III konkurs realizacji zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie kultura fizyczna.

 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW W I ORAZ II KONKURSIE 
GRANTOWYM NA ROK 2016

 

Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016

 

II KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia  20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

I KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w  dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt.

 

2015

 

IV KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.

 

Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.

 

        Zarządzenie nr94/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie ochrony zwierząt

 

Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji

zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona zwierząt, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 05.05.2015r. OGŁOSZENIE KONKURSU

 

III KONKURS GRANTOWY

 

 Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13.05.2015r. podział środków w III konkursie grantowym w roku 2015

 

Zarządzenie Nr 57/2015r. ogłoszenie III otwartego konkrsu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015r.

 

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 08.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 roku

 

II KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 03.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie sportu na terenie miasta

I KONKURS GRANTOWY

 

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

2014 


Wyniki II otwartego konkursu dla klubów sportowych - WERSJA ROZSZERZONA

 

Zarządzenie nr 445/2014 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 01.07.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

Zarządzenie 425/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Zarządzenie Nr 424/2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Zarządzenie Nr 402/2014 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 07.04.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014r. w dzidzinach : ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

Zarządzenie Nr 387/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 381/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

 

 

Zarządzenie Nr 365/2014 z dnia 3.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizacje zadań publicznych w  I konkursie roku 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w I konkursie ofert na rok 2014 w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w  roku 2014

 

 

2013

Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w II konkursie ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12.12.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/2012 z dnia 5 grudnia 2012

Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.01.2013r.  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2013 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

Zarządzenie nr 248/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013

 

 

2012

Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26.01.2012r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2012 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3.02.2012r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012

 

2011

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25.05.2011r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na drugi konkurs grantowy z realizacji zadań publicznych w 2011 r. w dziedzinie ochrona zdrowia

Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie grantowym w 2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28.12.2010r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2011 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrz a Miasta Giżycka z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011


2010

Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2010 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna


Zarządzenie Nr 270/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2010


Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 301 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr  347/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia  17.09.2010 r.w sprawie zmiany zarządzenia 301/2010 dotyczącego podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

2009

Zarządzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 lutego 2009 sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2009 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2009

 

2008

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w czwartym konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w trzecim konkursie grantowym w roku 2008

Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2008

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2008 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 03 2008r w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2008

 

2007

 

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna

 

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2007

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 lutego 2007 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

 

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 marca 2007 w sprawie zmiany składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2007r. w następujących dziedzinach: ochrony zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2007

 

2006

Zarządzenie Nr 224/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększenie dostępu pomocy w zakresie uzależnień

Zarządzenie Nr 218/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2006

 

2005

Zarządzenie nr 131/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zarządzenie Nr 133/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

 

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2005 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 170/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

 

2004

Zarządzenie nr 76/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 100/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 104/2004 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS