strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia"

17 lutego 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Treść Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka nr 380/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia" W BIP...


Konsultacje od 24 lutego do 10 marca 2014 prowadzić będzie równolegle 12 mazurskich samorządów: miasto Giżycko i gmina wiejska Giżycko, Mrągowo i gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki, Miłki, Pozezdrze.
Uwaga: W ramach konsultacji w Giżycku odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Miasta w środę 26 lutego 2014 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku. Spotkanie z mieszkańcami organizuje również burmistrz Mrągowa 25 lutego.

 

DO POBRANIA:  projekt STRATEGII oraz FORMULARZ do konsultacji

 

 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTA GIŻYCKA

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/54/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Giżycko ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020- Strategia.

 

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych o przygotowywanym dokumencie

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 24.02.2014 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 10.03.2014 roku.

 

Obszar konsultacji

Obszar Miasta Giżycka

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 10 marca 2014 roku:

a) w formie pisemnej, adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

b) elektronicznie na adres e-mail: promocja@gizycko.pl

c) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub w Wydziale Promocji pok. 117.

2. Projekt dokumentu zamieszczony zostanie na stronie internetowej Giżycko www.gizycko.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń

w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: "Projekt dokumentu Wielkie Jezior Mazurskie 2020-Strategia ″.

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje: a) przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b, c punktu 1. b) złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji, c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w pokoju nr 117 oraz pod numerem telefonu: 87 7324 137 , e-mail: promocja@gizycko.pl – osoba do kontaktu – Liliana Florkiewicz oraz zastępca Burmistrza Paweł Czacharowski, tel. 87 428 23 65,  e-mail: pawel.czacharowski@gizycko.pl

 

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

 

 

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS