Konsultacje społeczne | Miej wpływ na rozwój Giżycka

Trwają konsultacje społeczne dotyczące kierunków rozwoju Giżycka. Zebrane opinie posłużą do pracy nad właśnie przygotowywaną Strategią Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030. Mieszkańcy mogą przekazać swój głos poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Na chwilę obecną opracowujemy diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i to właśnie na jej potrzeby przeprowadzamy ankietę wśród mieszkańców. Projekt Strategii zostanie poddany również konsultacjom społecznym w późniejszym terminie tj. w II kwartale br. Każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia. Planowany koniec prac nad dokumentem to III kwartał br. - informuje Pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Maria Czetyrbok. 


WYPEŁNIJ ANKIETĘ DO 21 STYCZNIA

Palakt

Wypełnienie Ankiety zajmuje zaledwie kilka minut. Ankieta zawiera kilka pytań dotyczących obecnej kondycji Miasta. Określa się w niej poziom zadowolenia z poszczególnych aspektów życia w Giżycku, takie jak warunki mieszkaniowe, stan infrastruktury drogowej, jakość powietrza, poziom bezpieczeństwa, jakość kształcenia w szkołach podstawowych, jakość oferty kulturalnej, itd. Wskazuje się w niej dziedziny tematyczne, w których należy podjąć najpilniejsze działania w obszarze rozwoju Giżycka.

 

Opinie mieszkańców są dla nas bezcennym źródłem informacji, bo to dzięki nim jesteśmy w stanie wypracować Strategię, która będzie odpowiedzią na najważniejsze problemy w Mieście - zachęca do wypełnienia ankiet Pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Maria Czetyrbok.

 

Giżycko z lotu ptakaFot. gizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski