strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 27 września 2020   pogoda

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

04 maja 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Władze Miasta Giżycka zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022, opracowania programującego założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Giżycko na lata 2015-2020.

 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

           

Projektowana ustawa o rewitalizacji przewiduje wyposażyć JST w szereg narzędzi służących do efektywnego prowadzenia procesu rewitalizacji, w szczególności poprzez zachęcanie różnych podmiotów (publicznych i prywatnych) do koncentracji działań na obszarach rewitalizowanych. W ramach Narodowego Planu Rewitalizacji budowane będzie krajowe instrumentarium finansowania rewitalizacji. Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie także oferta instrumentów finansowych (zwrotnych). Zdefiniowany zostanie również katalog interesariuszy procesu rewitalizacji – ustawa wskaże, że są nimi: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału
w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w

Urzędzie Miejskim w Giżycku (sala konferencyjna),

w dniu 7 maja 2015 r. o godzinie 12.00.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS