strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 25 maja 2020   pogoda

Aktualności

Konsultacje środowiskowe "Strategii rozwoju Giżycka na lata 2015-2025"

16 czerwca 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Możliwość udziału społeczeństwa

w strategicznej ocenie oddziaływania

na środowisko projektu dokumentu pn.:

„Strategia rozwoju Giżycka na lata 2015-2025”


Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym, w dniach od 16.06.2016 r. do 6.07.2016 r. (21 dni) zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Giżycka na lata 2015-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Giżycka na lata 2015-2025” zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie w Biurze Projektów (pok. nr. 122)Urzędu Miejskiego w Giżycku, pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go do dnia 6.07.2016 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: info@erda.info.pl lub,
  • do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Giżycku (al. 1 Maja 14, Giżycko).

UWAGA: sugeruje się zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków na załączonym Formularzu konsultacyjnym.


Uwagi i wnioski można zgłaszać od 16.06.2016 r. do 6.07.2016 r.
od poniedziałku do piątku
w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Giżycku.


Wersja papierowa dokumentów oraz formularz dostępne są w Biurze Projektów (pok. nr 122 ) Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Osobą do kontaktu jest Dominika Piotrowska -
telefon: 877 324 166, mail: dominika.piotrowska@gizycko.pl


Tekst projektu StrategiiPrognozy i formularz konsultacyjny 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS