strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 29 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Legalizacja wag i odważników w Giżycku

19 sierpnia 2011
dodał(a): UM Dominika

LEGALIZACJA WAG I ODWAŻNIKÓW

Giżycko ul. Przemysłowa 3

(obok Zakładu Energetycznego)

 

1 – 22 września 2011 roku 9.00 – 14.30

 

działać będzie

PUNKT DZIAŁALNOŚCI OKRESOWEJ OBWODOWEGO URZĘDU MIAR W EŁKU

Telefon/fax 87 610 27 10
www.oum.gda.pl

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) przyrządy pomiarowe stosowane w obrocie m. in. odważniki i wagi podlegają w użytkowaniu obowiązkowymi legalizacji ponownej, czyli:

-       Odważniki, które posiadają cechę roku 2008 tj. „08” i wcześniejszą powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej przed upływem 3 lat od ostatniej legalizacji ponownej, czyli do końca 2011 roku,  

-        Wagi, które posiadają cechę roku 2009 i miesiąca września (tj. „09” i „IX”) powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej przed upływem 25 miesięcy od ostatniej legalizacji ponownej, czyli do końca miesiąca września 2011 r.,

 

Wagi po ocenie zgodności - ozn. metrologiczne M 07 powinny być zgłoszone do lehalizacji ponownej do  1 grudnia 2010 r.

Wagi po ocenie zgodności - ozn. metrologiczne M 08 powinny być zgłoszone do lehalizacji ponownej do  1 grudnia 2011 r.

Wagi po ocenie zgodności - ozn. metrologiczne M 09 powinny być zgłoszone do lehalizacji ponownej do  1 grudnia 2012 r.

 

Opłaty za legalizację ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz.2309 ze zm.z 2005 r. Dz.u. Nr 182, poz. 1530) 

 

- Opłata za legalizację odważnika żeliwnego o masie do 5 kg wynosi 6,00 zł.

- Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III odważnikowo - uchylnej wynosi 34,00 zł

- Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III elektronicznej do 20 kg wynosi 40,00 zł (do 200 kg - 41,00 zł)

- Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III elektronicznej kalkulacyjnej wynosi 48,00 zł

 

Odważniki i wagi, przed zgłoszeniem do legalizacji muszą być oczyszczone z rdzy i brudu. Osoby stosujące albo przechowujące przyrządy pomiarowe nielegalne (nie posiadające ważnego dowodu zatwierdzenia typu lub oceny zgodności), lub bez ważnego dowodu legalizacji (nie posiadające ważnej cechy legalizacyjnej) lub nierzetelne (te, które przestały spełniać wymagania zawarte w przepisach metrologicznych, przed upływem ważności dowodu legalizacji) oraz osoby stosujące przyrządy pomiarowe niewłaściwie lub niezgodnie z przepisami metrologicznymi – na podstawie art. 26 ww. ustawy podlegają karze grzywny. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

NACZELNIK OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w Ełku

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS