strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 27 listopada 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

Lokalizacja stojaków rowerowych na terenie Giżycka

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji w Giżycku stojaków rowerowych
DO POBRANIA

 

Platforma Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zabrania głosu na Platformie Konsultacji Społecznych. To miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji. Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym Giżycku.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY dotyczącej lokalizacji stojaków rowerowych na terenie Giżycka
DO POBRANIA

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 10 kwietnia 2015 roku w następujący sposób:

· do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój Nr 7) w godzinach od 7.30 do 18.30

· wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

· wysłać elektronicznie na adres mailowy: rowery@gizycko.pl

 

 

Zarządzenie N 51/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23 marca 2015 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji stojaków rowerowych na terenie miasta Giżycka

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. b, c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku poz. 2751), zarządzam:

 

§ 1

1.    Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stojaków rowerowych na terenie miasta Giżycka.

2.    Konsultacje społeczne przeprowadzić w oparciu o ankietę stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

1.    Konsultacje, o których mowa § 1 przeprowadza się w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych na stronie Urzędu Miejskiego w Giżycku, listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 7.

2.    Szczegółowe informacje, w tym ankiety, dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce Platforma Konsultacji Społecznych lub w Wydziale Mienia, Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 110.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS