strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda
media

Inwestycje

Mazurski Trakt Rowerowy wokół Jeziora Niegocin

 


"Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - odcinek Gmina Miejska Giżycko - al. 1 Maja,
ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, plac Dworcowy, ul. Gdańska”

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Oś priorytetowa: 2 Turystyka

Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

 

 

Całkowita wartość projektu:
1.217.877,95 zł

 

Wartość dofinansowania:
699 123,72  zł

 

Wkład własny gminy:
518 754,23 zł

 

Termin realizacji:

2010

 

Istotą przedsięwzięcia jest budowa ciągów pieszo-rowerowych, które w kontekście lokalnym połączą miasto Giżycko w osiach północ - południe oraz wschód - zachód, a w kontekście ponadlokalnym będą stanowiły fragment Mazurskiego Traktu Rowerowego "Wokół jeziora Niegocin".

 

Odcinek nr 2 - ul. Nadbrzeżna

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech odcinków ciągu pieszo-rowerowego w Giżycku, na trasie docelowego Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocin. Pomysł budowy turystycznej trasy rowerowej wokół jeziora Niegocin był dyskutowany wśród przedstawicieli samorządów, działaczy społecznych i przedsiębiorców turystycznych od kilku lat, a w 2005 r. wszedł w fazę planowania. Wówczas Miasto Giżycko, Gmina Giżycko oraz Gmina Miłki wspólnie opracowały program funkcjonalno-użytkowy Mazurskiego Traktu Rowerowego "Wokół Jeziora Niegocin" ("MTR WJN").

 

Odcinek nr 3 - ul. Kolejowa

 

W obecnym kształcie długość projektowanego traktu wynosi około 34,11 km, z czego:

- 6,57 km (19%) w mieście Giżycko

- 16,72 km (49%) w gminie Giżycko

- 10,83 km (32%) w gminie Miłki.

 

Idea MTR WJN jest odpowiedzią na coraz pilniejszą potrzebę ratowania ważnego segmentu mazurskiego rynku turystycznego, jakim jest turystyka rowerowa. W Regionie Wielkich Jezior Mazurskich jest wiele ścieżek rowerowych wytyczonych na papierze i opisanych w folderach, znacznie mniej ścieżek oznakowanych w terenie, a prawie wcale nie ma ścieżek wybudowanych, czy ulepszonych specjalnie z myślą o rowerzystach. W rezultacie potencjał rozwojowy turystyki rowerowej jest wykorzystywany jedynie w niewielkim stopniu.

 

Odcinek nr 1 - al. 1 Maja

 

Według analiz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, dla 10% turystów polskich i 26% turystów zagranicznych celem wakacyjnych przyjazdów do regionu Wielkich Jezior Mazurskich jest turystyka rowerowa. Ta właśnie grupa korzysta z istniejących, bardzo słabo przygotowanych szlaków rowerowych Regionu i to przede wszystkim do niej adresowany jest produkt przedsięwzięcia.

 

Ten nowy produkt turystyczny ma umożliwić Krainie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymanie i/lub zwiększenie dotychczasowego udziału w rynku turystyki rowerowej. Tym samym MTR WJN będzie z jednej strony oddziaływał na kondycję niemal całej branży turystycznej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a z drugiej strony będzie użytkowany przez (przypuszczalnie) dziesiątki tysięcy turystów polskich i zagranicznych rocznie.

 

Odcinek nr 2 - ul. Nadbrzeżna

 

Na poziomie lokalnym budowa ciągu pieszo-rowerowego przyczyni się w istotny sposób do podniesienia atrakcyjności Giżycka jako miejsca pobytów turystycznych i zamieszkania, poprzez:

- pełniejsze udostępnienie miasta turystom i mieszkańcom dla celów komunikacji rowerowej

- zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech odcinków ciągu pieszo-rowerowego w Giżycku, na trasie docelowego Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocin.

 

Odcinek nr 1, o długości 1500 m zaczyna sie w sąsiedztwie ronda Solidarności, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 i ulicy Obwodowej i biegnie wschodnia strona Alei 1 Maja, z północy na południe, aż do Placu Grunwaldzkiego. Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi chodnik z płytek betonowych w złym stanie technicznym (liczne ubytki nawierzchni, spękania i nierówności), grunty niezabudowane pokryte nie urządzoną zielenią niska. W koronie drogi po obu stronach jezdni rosną drzewa.

 

Odcinek nr 3 - ul. Kolejowa

 

Odcinek nr 2, o długości 224 m przebiega od mostu obrotowego ulicą Nadbrzeżną do skrzyżowania z ulica Kolejowa. Cała trasa ścieżki rowerowej biegnie nad Kanałem Łuczańskim.

 

Odcinek nr 3 o długości 940 m zaczyna sie na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wyzwolenia, przy wejściu na Plażę Miejska, biegnie dalej ulica Kolejowa na wschód, przekracza Plac Dworcowy i następnie ulica Gdańska do ul. Jeziornej.

 

Zastosowane rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne są standardowymi rozwiązaniami w warunkach geologicznych i topograficznych, jakie występują na trasie ciągu pieszo-rowerowego.

 

Odcinek nr 1 - al. 1 Maja

 

DO POBRANIA:

opis do projektu .pdf

 

część graficzna:

 

plansza nr 1.pdf
ul. Nadbrzeżna

 

plansza nr 2.pdf
ul. Kolejowa, plac Dworcowy, ul. Gdańska

 

plansza nr 3 .pdf

część ul. Jeziornej

 

projekt wykonawczy .pdf

al. 1 Maja
(odcinek między ul. 3 Maja a Rondem Solidarności)

 

warto zobaczyć:
Przebudowa ulicy Warszawskiej i pl. Grunwaldzkiego

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. "Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - odcinek Gmina Miejska Giżycko - al. 1 Maja,
ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, plac Dworcowy, ul. Gdańska”

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS