strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Giżycko,

nie posiadającą osobowości prawnej,

 prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Giżycka.

 

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU

Dyrektor - Marian Mieńko

ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko,

tel./fax 87 429 27 53

mosir@gizycko.pl

http://mosir.gizycko.pl

 

Zakres działalności:

 1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
 2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych a w szczególności.
  • upowszechnianie sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów,
  • prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy MOSiR
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami mającymi zapis w swych celach statutowych - sport i rekreację.
 3. Udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt., 2 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego.
 4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
 5. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno - sportowymi.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Miejskiej Giżycko.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności ; udostępnianie obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom fizycznym- na zasadach określonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta .
 8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 9. MOSiR może również prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług; komunalnych, wynajmu sprzętu, transportowych, szkoleniowych i informacyjnych.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS