Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Giżycko"

  • Nazwa firmy

    Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Giżycko"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Gdańska 52, 11-500 Giżycko

Branża
Główne cele towarzystwa to planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, angażowanie wszystkich do uprawiania różnorodnych form sportu, zwłaszcza gier zespołowych, a także uczestnictwo w imprezach sportowych oraz kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dzieci i młodzieży