strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 26 listopada 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych


„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko”

 

Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 7 komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko oraz ich remont w zakresie koniecznym i wynikającym z prac termomodernizacyjnych.

 

Budynki objęte projektem zlokalizowane są w Giżycku przy:

*ul. Konarskiego 17, 19, 19a, 23a,

* ul. Wilanowskiej 2,

* ul. Warmińskiej 18

* ul. Jeziornej 10.

 

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe:

* Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję kosztów ogrzewania ( problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych oraz  wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach mieszkalnych);

 

* Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji komunalnych budynków mieszkalnych (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach mieszkalnych);

 

* Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło ( problemy : niska efektywność energetyczna w komunalnych  budynkach mieszkalnych oraz  wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w komunalnych  budynkach mieszkalnych)

 

Planowany efekt

 

Dzięki kompleksowej termomodernizacji siedmiu komunalnych budynków mieszkalnych nastąpi redukcja kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania budynków i podniesienie świadomości ich użytkowników (mieszkańców) w zakresie gospodarowania energią. Zmniejszy się emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

 

Wartość projektu:  1 664 642,68 zł 

Wkład Funduszy Europejskich:  625 183,67 zł 


Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-09

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-03-12

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31


 

 

Etapy realizacji projektu:

- Prace przygotowawcze,

- Ogłoszenie przetargu,

- Roboty budowlane,

- Promocja projektu.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS