Możliwe wyjście nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami

Właścicielu nieruchomości niezamieszkałej, zamierzamy ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych - informuje Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadamy. Planowany termin ogłoszenia to 21 kwietnia 2023 r. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 21.04.2023r. włącznie, można złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez MZMGO.

 

Złożone oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie pozostaniem w systemie, przez cały okres obowiązywania nowej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. Szczegóły dotyczące zasad wyłączenia się z systemu oraz obowiązki właściciela nieruchomości niezamieszkałych znajdziecie w informacji na naszej stornie internetowej https://mzmgo.mazury.pl/mzmgo/o-zwiazku/aktualnosci/708-informacja-o-mozliwosci-wyjscia-nieruchomosci-niezamieszkalych-z-gminnego-systemu-gospodarowania-odpadami