strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Nabór członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego Giżycka na rok 2016

16 lutego 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

UWAGA!

 

We wtorek 24 lutego 2015 o godz. 15.30 upływa termin naboru kandydatów na członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie UM. Kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie miasta.

 

24 lutego o godz. 16.00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się również spotkanie dotyczące podsumowania II edycji i koncepcji III edycji budżetu obywatelskiego Giżycka. Zapraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

z dnia 16.02.2015 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Giżycka na rok 2016

               

§1. 1. Ogłaszam nabór członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Giżycka na rok 2016, którego zadaniem będzie m.in.:

·         opracowanie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego;

·         organizacja akcji edukacyjnej i promocyjnej;

·         monitoring realizacji budżetu;

·         ustalenie wyników głosowania;

·         przeprowadzenie ewaluacji.

2.  Zespół, o którym mowa w ust. 1 będzie składał się z maksymalnie 9 osób, w tym dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta.

3. W przypadku zgłoszenia więcej niż 7 kandydatów spełniających kryteria,  o wyborze członków zespołu wyłonionych spośród zgłoszonych kandydatów rozstrzygnie losowanie.

4. Szczegółowy tryb i zasady działalności zespołu zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza Miasta Giżycka.

 

§2. 1. Niezbędne kryteria jakie powinien spełniać kandydat:

a)      ukończone 16 lat

b)     mieszkaniec Giżycka

2. Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 24 lutego 2015r.

3. Miejsce składania zgłoszenia: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 (Sekretariat).

4. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym zarejestrowanym na terenie miasta Giżycka.

 

 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

   Burmistrz Miasta Giżycka

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS