strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Nabór projektów innowacyjnych

22 sierpnia 2011
dodał(a): UM Dominika

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ogłasza konkurs zamknięty nr 8/POKL/9/D.1.1/2011
na nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujących


Temat: Nowe modele doradztwa edukacyjnego/zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych.

 

Przedmiotem konkursu są projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym, których celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów. Projekty te mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań i mechanizmów służących podniesieniu poziomu edukacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu (w przypadku projektów innowacyjnych produkt jest rozumiany jako model/narzędzie/instrument).

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: od 16 sierpnia do 14 września 2011 r. w godz. od 8.00 do 15.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 303, tel. 089 52 19 715, 089 52 19 722
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4 897 318,96 PLN.

 

O dofinansowanie mogą występować: wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Dokumentacja konkursowa a także katalog załączników o jakie Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów dostępne są w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie internetowej:  http://efs.warmia.mazury.pl/index.php?id=502#innowacyjny_2011_dokumentacja_konkursowa


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II piętro, Biuro Informacji i Promocji, pokój 356, tel. 89 52 19 721
e-mail: dfs@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl

 

Źródło: www.efs.warmia.mazury.pl


 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS