strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 5 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na lata 2015-2032

18 czerwca 2017
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Giżycka na lata 2015-2032

 

DO POBRANIA WNIOSEK I ZAŁACZNIKI

 

W 2017 roku kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu na Warmii i Mazurach. Gmina Miejska Giżycko planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Giżycka.

 

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł. Dotacja pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Posiadacz nieruchomości będzie obowiązany do pokrycia min. 15% kosztów całości zadania wynikającego z umowy. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

 

Planowany termin realizacji zadania sierpień – wrzesień 2017 r.

 

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Giżycka. 

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Giżycku (pok. 110, I piętro) lub ze strony internetowej www.gizycko.pl i www.mojegizycko.pl

 

Wnioski złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Giżycku kompletnego wniosku.

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Giżycko przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Giżycku - pok. 110, tel. (87) 73 24 131 lub e-mail dariusz.dowejko@gizycko.pl.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS