strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Nabór wniosków na refundację wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

29 marca 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Termin naboru:  04.04.2016 r. – 08.04.2016 r.

 

 

w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

  

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku mieszczącym się przy
ul. Gdańskiej 11, 11-500 Giżycko w  pok. 3
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00.

 

 

UWAGA!

 

Na doposażone lub wyposażone stanowisko pracy kierowane będą wyłącznie: osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Maksymalna kwota refundacji  jednego stanowiska pracy wynosi 23.300,00 zł.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko pok. nr 3, tel. 87 429 64 50 oraz na stronie internetowej www.gizycko.pup.gov.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS