Nadmiar liści oddaj do PSZOK

Pierwsze dni jesieni dają o sobie znać. Drzewa wyglądają malowniczo w żółto-czerwonej oprawie. Na naszych posesjach zaczyna pojawiać się coraz więcej kolorowych liści. Kiedy nadmiar liści zaczyna być problemem, przypominamy, że odpady zielone w każdej ilości można oddać w PSZOK-u - informuje Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami.

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmą nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

 • papier,
 • szkło,
 • metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • odpady zielone,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.),
 • zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata,
 • papa odpadowa,
 • przeterminowane leki.

 

ZNAJDŹ SWÓJ PSZOK

 


Prowadzącym pszok-i w ramach umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 12 gmin członków MZMGO jest wykonawca usługi KOMA Giżycko Sp. z o.o. , ul. Sybiraków 11, 11-500 Giżycko oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.
 

 

http://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/pszok