strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 20 kwietnia 2021   pogoda

Kultura

Nagrody Burmistrza

Nagrody przyznaje Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek: radnych, stowarzyszeń zrzeszających twórców, instytucji kultury, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.

Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

więcej informacji:

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) (Uwaga - brak wzoru formularza, uchwała określa natomiast informacje jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie nagrody)


 

PRZYZNANE NAGRODY

 
rok 2019

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/473455/zarzadzenie
_nr_1022019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_maja_

 

rok 2018

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/424931/zarzadzenie
_nr_6522018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_12_czerw

 

rok 2017

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/371468/zarzadzenie
_nr_3882017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_21_kwiet

 

rok 2016

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/329831/zarzadzenie
_nr_2492016_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_24_czerw

 

rok 2015

Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko


 

rok 2014
Zarządzenie Nr 492 /2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko
 
rok 2013

Zarządzenie Nr 338/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 października 2013 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 
rok 2012

Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 
rok 2011

Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

rok 2010

Zarządzenie Nr 356/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

rok 2009

Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

rok 2008

Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 października 2008 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

rok 2007

Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

rok 2006

Zarządzenie Nr 247/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2006 w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS