strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny - nabór na rachmistrzów

06 grudnia 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

CO TO JEST SPIS POWSZECHNY?

 

 
NABÓR NA RACHMISTRZÓW W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 2011

 

Burmistrz Miasta Giżycka, działając jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór na terenie miasta Giżycka na rachmistrzów w narodowym spisie powszechnym ludności  i mieszkań w 2011r.

 

Spis przeprowadzany będzie w okresie kwiecień-czerwiec 2011r.

 

Kandydat na rachmistrza musi:

- mieć ukończone 18 lat,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani będą studenci i osoby z wyższym wykształceniem),

- być asertywny i umieć zachować spokój, łatwo nawiązywać kontakty z respondentami i okazywać im uprzejmość, cierpliwość, wzbudzać zaufanie, umieć radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

- posiadać umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym, ponieważ spis będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej,

- posiadać pełnię praw publicznych i być niekarany za przestępstwa umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).

 

Pozostałe oczekiwania wobec kandydatów na rachmistrzów:

- pełna sprawność fizyczna,

- dyspozycyjność, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące nie licząc okresu szkolenia, które jest obowiązkowe (nie zalecane, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

- kandydat powinien zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Giżycka.

 

Podania, wraz z:

- kopią dowodu osobistego,

- kopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail,

- oświadczeniem o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne (w tym skarbowe),

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku (Al. 1 Maja 14, pok. 104,  I piętro) w terminie od 6 grudnia 2010r do 17 grudnia 2010r do godz. 15.00.

 

Decyduje data wpływu podania do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Giżycku. Podania niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Z rachmistrzami, którzy zostali przeszkoleni i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym zawierane będą przez Wojewódzkie Biuro Spisowe umowy zlecenia.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na rachmistrzów zostaną przeprowadzone w dniach 20-22 grudnia 2010r., o czym zostaną oni powiadomieni telefonicznie.

 

Bliższych informacji udziela – Ewa Unrug-Wiszowaty – tel. (87) 73 24 155.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS