strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 9 grudnia 2019   pogoda
media

Nasze Miasto

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w Giżycku
 
OFICJALNA STRONA SPISU
www.spis.gov.pl

 

Od 22 marca dostępna jest wersja demonstracyjna formularza samospisu internetowego  zobacz... jak wygląda funkcjonalność aplikacji.

 

Właściwy formularz będzie można wypełniać
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r.

w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, w dowolnym dniu o dowolnj porze, ponieważ wprowadzane dane bedą zapamiętywane. Jeśli formularz nie zostanie wypełniony w ciągu 14 dni, spis zotsanie dokończony telefonicznie lub przez rachmistrza spisowego więcej informacji.

 

1 kwietnia 2011 rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis będzie trwał do 30 czerwca 2011r. i będzie nim objęty każdy Polak.

 

Istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w spisie:

- poprzez spotkanie z rachmistrzem, który umówi się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie;

- w drodze wywiadu telefonicznego  - ankieter statystyczny zadzwoni do Państwa i przeprowadzi wywiad przez telefon;

- przez internet, w drodze samospisu – wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl, wybrać zakładkę Formularze spisowe, wybrać formularz identyfikacyjny, wpisać swoje dane i zdefiniować hasło dostępu, wpisać  kod, a następnie zalogować się i wypełnić formularz spisowy.

 

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Gminnego Biura Spisowego:

Pani Grażyna Bogdanowicz – zastępca gminnego komisarza spisowego

Pani Ewa Unrug-Wiszowaty – lider gminny.

 

Telefon kontaktowy:

797 202 099, czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 20.00

 

DO POBRANIA:

ULOTKA INFORMACYJNA .PDF

 

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) jest pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 

Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Spis obejmie:
 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania
Spis nie obejmie:
 • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
Cel spisu

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych. 

 

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

 

Jakie dane NIE będą udostępniane

Z informacji zebranych w ramach spisu nikomu nie będą udostępniane i nie będą publikowane jednostkowe dane identyfikowalne, które określają osobiste cechy osób spisywanych. Do tych danych należą:

 • nazwisko i imiona osoby,
 • data urodzenia,
 • nazwisko rodowe osoby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca pracy,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail,
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego numer PESEL,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • narodowość,
 • przynależność etniczna,
 • data zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego;
 • dane o niezdolności do pracy

 

Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 projektu ustawy), w następującej kolejności:


 

pobranie danych z systemów informacyjnych,

 

 


 
samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,

 

 

 
wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),


 

 
wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS