strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

Nazwa kanału łaczącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy kanału, łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin "Łuczański" czy "Giżycki"?  
DO POBRANIA

 

 

Platforma Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zabrania głosu na Platformie Konsultacji Społecznych. To miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji. Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym Giżycku.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY dotyczącej nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin.
DO POBRANIA

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 8 maja 2015 roku w następujący sposób:

· do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój nr 7) w godzinach od 7.30 do 18.30

· wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU W SONDZIE NA GIZYCKO.PL

i wyrażenia swojej opinii, czy kanał w Giżycku powinien nosić nazwę:

Kanał Łuczański, czy Kanał Giżycki?

 

 

Zarządzenie Nr 64/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku poz. 2751), zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin.
  2. Konsultacje społeczne przeprowadzić w oparciu o ankietę stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Konsultacje, o których mowa § 1 przeprowadza się w terminie do dnia 08 maja 2015 roku w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych na stronie internetowe Urzędu Miejskiego w Giżycku, ankiety na stronie internetowej www.gizycko.pl, listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 7.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                                    /-/

                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS