strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 21 stycznia 2021   pogoda
media

Inwestycje

Nowe inwestycje w Szpitalu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 


3 września 2010 roku  odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy obiekt: Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego budowę właśnie rozpoczęto w ramach unijnego projektu.  W planach  rozbudowy jednostki jest również powstanie w przyszłości Oddziału Zakaźnego na I piętrze tego samego budynku.

 

 

"Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu giżyckiego
i węgorzewskiego - etap I: SOR"

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Działanie: 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

 

Wnioskodawca:
Powiat Giżycki / SP ZOZ

 

Całkowita wartość projektu:
16.677.122,36 zł

Kwota dofinansowania:
12.776.513,88 zł 

 

Termin realizacji:
2010 - 2011
(planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2011)

 

Celem projektu jest utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności zamieszkującej w powiecie giżyckim i węgorzewskim poprzez szybkie działanie ratownictwa medycznego. Szybka i efektywna pomoc medyczna udzielana ofiarom wypadków oraz pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i układu oddechowego) pozwoli na zmniejszenie poziomu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia, uniknięcie niepełnosprawności i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do zdrowia.

 

W ramach projektu rozbudowany zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz zakupiony nowy sprzęt medyczny. Planowany do zakupu sprzęt medyczny posiadać będzie wysokiej jakości parametry techniczne dzięki czemu możliwe będzie sprawne udzielenie pomocy medycznej osobom w stanie zagrożenia życia.

 

Nowy budynek usytuowany będzie w bezpośredniej bliskości istniejących obiektów szpitala i z nimi połączony. Będzie się on składał z parterowego budynku głównego, podjazdu dla karetek oraz parterowego łącznika. Cały budynek dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu z pewnością zwiększy dostępność pacjentów do doraźnej pomocy medycznej na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego.

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

warto zobaczyć na stronie SP ZOZ inne projekty dofinansowane z UE:

RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 1.781.212,20 zł

Kwota dofinansowania: 1.496.417,96 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2011

Całkowita wartość projektu: 892.682,15 zł

Kwota dofinansowania: 699.313,09 zł

Wydatki kwalifikowalne: 874.141,36 zł

Zakończenie inwestycji: grudzień 2009


Dzień 3 września 2010 roku, kiedy wmurowany został kamień węgielny pod nową inwestycję budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, był szczególny dla placówki z powodu jubileuszu 100-lecia istnienia budynku szpitalnego.

 

W uroczystości  wmurowania kamienia węgielnego 3 września 2010 roku wzięli udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska i starosta giżycki Wacław Strażewicz, którzy złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym. Obecni byli parlamentarzyści – poseł Andrzej Orzechowski i senator Marek Konopka.

 

W ramach obchodów giżycki SP ZOZ przygotował "Wystawę fotograficzną o historii budynku". Specjalnie przygotowanych dziesięć plansz, zawiera kilkadziesiąt zdjęć, przedstawiających historię giżyckiego zabytkowego budynku. Całość opatrzona jest komentarzem, dzięki czemu można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o szpitalu i jego funkcjonowaniu przez cały wiek. Wystawę można oglądać cały czas w parku przed frontem Szpitala przy ul. Warszawskiej 41.

 

 

Zorganizowano również spotkanie w Giżyckim Centrum Kultury, podczas którego historyk Jan Sekta opowiedział o historii szpitala. Wyświetlony zostanie też krótki film przedstawiający szpital współcześnie.

 

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie w Białej Galerii GCK wystawy fotograficznej, wzbogaconej o ekspozycję drobnego sprzętu medycznego. Wystawa była  dostępna także w holu marketu Intermarche przy ulicy Królowej Jadwigi.

 

Obchody stulecia szpitala, były okazją do wspomnień osób pracujących w placówce oraz niezwykłej historii budynku, w którym od wieku świadczona jest pomoc medyczna wszystkim potrzebującym.  

 

 


warto zobaczyć:

z historii szpitala

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS