Nowe kosze na odpady trafiają do mieszkańców

ZUOK Spytkowo dostarcza mieszkańcom Giżycka nowe pojemniki na odpady komunalne. Stare pojemniki, będące własnością firmy wywozowej, zostaną odebrane po ostatnim grudniowym odbiorze odpadów. Dopiero po tej operacji należy korzystać z nowych koszy. 

Proces wymiany pojemników, podyktowany nową umową na odbiór odpadów, trwa od początku października na terenie wszystkich gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Teraz przyszedł czas na Giżycko.   

 

Pojemniki

Nowe pojemniki, nowa jakość

Wszystkie dostarczane pojemniki są nowe i spełniają najwyższe standardy oraz wymagania dotyczące gospodarki odpadami - informuje MZMGO. Szczególną uwagę należy zwrócić na pojemniki do zbiórki frakcji BIO. Wszystkie brązowe pojemniki wyposażone są w otwory wentylacyjne, które zapewniają dobrą cyrkulację powietrza w pojemniku, co zapobiega niepożądanym procesom rozkładu. Pojemniki posiadają też tacki ociekowe. Konstrukcja nowych pojemników na odpady biodegradowalne znacząco wpłynie na jakość zbieranych przez Państwa odpadów i ograniczy uciążliwości zapachowe związane z selektywną zbiórką bio.  

 

Pojemnik na odpady BIO

 


Wszystkich informacji na temat dostarczanych pojemników,

terminach dostawy uzyskają Państwo od pracowników Spółki.

W tym celu została uruchomiona specjalna infolinia

pod nr tel. 539 467 674 oraz 539 408 105


Istotne zmiany w sposobie segregacji

Styczeń to także początek zmian w sposobie zbiórki odpadów BIO. Do brązowego pojemnika będą mogły trafiać również kości, mięso, ser i produkty mączne oraz ręczniki papierowe. Do pojemnika na bio, odpady obowiązkowo powinny trafiać luzem.   Co bardzo istotne, wrzucanie wysegregowanych odpadów organicznych w plastikowych workach jest niedopuszczalne!

  BIO

Wszystkie zebrane odpady organiczne wykorzystywane są w Zakładzie do produkcji najwyższej jakości nawozu organicznego "Żyźniak".

 

Informacje i zdjęcia: MZMGO