strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 5 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Nowe oferty pracy w Twierdzy Boyen

23 września 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury ogłasza nabór na 4 stanowiska pracy do Twierdzy Boyen

 

1. Opiekun ekspozycji muzealnej (2 stanowiska pracy)

 

Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie minimum średnie

Wymagania dodatkowe:

- zainteresowanie historią

- dyspozycyjność i łatwość dostosowanie się do zmiennych warunków pracy

- umiejętność pracy w grupie

- znajomość obsługi kasy fiskalnej i komputera

- mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

- wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

- przygotowywanie ekspozycji

- pilnowanie i udostępnianie ekspozycji

- udzielanie zwiedzającym informacji o ekspozycji i obiekcie

- pomoc przy zabezpieczaniu i organizacji wystaw stałych i czasowych oraz innych zdarzeń muzealnych
- dyżury sobotnio-niedzielne w Muzeum.
- opieka nad zwiedzającymi Muzeum oraz podczas muzealnych imprez
- obsługa kasy fiskalnej - sprzedaż biletów oraz wydawnictw.
- prace porządkowe na zewnątrz budynku

- dbałość o czystość w obiekcie

 

Informacja o warunkach pracy:
Miejsce wykonywania pracy:

Twierdza Boyen w Giżycku / Stajnia z Wozownią, Laboratorium Prochowe/

Umowa o pracę: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa na czas określony od 01.10.2015.r. Do 30.03.2016 r.
Wysokość wynagrodzenia: 1800 zł brutto

 

2. specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego

 

Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie wyższe / historia, turystyka/

Wymagania dodatkowe:

- zainteresowanie historią obiektu

- wysokie zdolności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów)

- znajomość specyfiki branży turystycznej

- samodzielność w realizowaniu zadań i orientacja na realizację celów

- dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel, OpenOffice )

- zdolności organizacyjne

- mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

- wysoka kultura osobista

Zakres czynności:

- planowanie i koordynowanie działań turystycznych w obiekcie

- dbanie o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury multimedialnej

- dokumentacja i archiwizacja wydarzeń

- współpraca z biurami turystycznymi

- oprowadzanie po obiekcie

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce wykonywania pracy:

Twierdza Boyen w Giżycku / Stajnia z Wozownią, Laboratorium Prochowe/
Umowa o pracę: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa na czas określony od 01.10.2015.r. Do 30.03.2016 r.
Wysokość wynagrodzenia: 2 300 zł brutto

 

3. specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, ekspozycji

 

Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne (preferowane: reklama i marketing, historia sztuki)

Wymagania dodatkowe:

- obsługa pakietu MS Office, Adobe

- umiejętność planowania i organizacji pracy

- umiejętność pracy w grupie

- doświadczenie w działaniach promocyjnych

- doświadczenie w organizacji wystaw

- kreatywność

- wysoka kultura osobista

- dyspozycyjność

- mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu

komunikatywnym

Zakres czynności:

Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie kampanii promocyjno - reklamowej i gadżetów promocyjnych, kontakty z mediami (baza, recenzje, wywiady, pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych – negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy), kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych, organizacja i obsługa targów, a także opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz podsumowanie ich, ewidencja dokumentacji związanej z promocjami, monitorowanie ruchu turystycznego, statystyki odwiedzin, współpraca z działami odpowiedzialnymi za wdrażanie promocji.

 

Informacja o warunkach pracy:
Miejsce wykonywania pracy:

Twierdza Boyen w Giżycku / Stajnia z Wozownią, Laboratorium Prochowe/
Umowa o pracę: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa na czas określony od 01.10.2015.r. Do 30.03.2016 r.
Wysokość wynagrodzenia: 2 500 zł brutto

 

Rekrutacja:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowiska będzie dwuetapowy:
- pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną;
- drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Rekrutację prowadzić będzie powołana komisja.

Uwagi dodatkowe:
Oferty, które wpłyną do Giżyckiego Centrum Kultury po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w naborze zostaną komisyjnie zniszczone. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87/4284326.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację Pani Mariola Jórzak


W celu utrzymania wskaźników rezultatu realizacji projektu; tworzone są nowe miejsca pracy dla 2 kobiet i dla 2 mężczyzn.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 28.09.2015 r. CV oraz listu motywacyjnego opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) . (liczy się data wpływu do GCK)”na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8,11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – np. Opiekun ekspozycji”.

 

 

 

Projekt pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS