Nowe zegary cyfrowe przy moście obrotowym

Nowe cyfrowe zegary pojawiły się przy drogach dojazdowych do mostu obrotowego. Pomarańczowe napisy zastąpiły czytelniejsze - w kolorze białym.

Dodano też praktyczne ikony statku i auta, wyświetlane w zależności od aktualnej sytuacji mostu. Za sprawną realizację łącznie z zakupem, programowaniem i montażem odpowiada Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego. Warto też zaglądać na stronę www.most.gizycko.pl gdzie znajduje się harmonogram online.   

 

Fot.  gizycko.pl