strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 1/2020

OBWIESZCZENIE  NR 1/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lud oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 25 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Kombatantów w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 55,21 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 2,16 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 35/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 201/7 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0572 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00020935/4. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 25 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Kombatantów w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 55,21 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 2,16 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 35/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 201/7 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0572 ha. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz c.o. Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne. Dojazd prowadzi z ul. Kombatantów o nawierzchni asfaltowej. Budynek wielorodzinny jest podpiwniczony, czteropiętrowy, wzniesiony w 1992 r. w technologii tradycyjnej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. granicą działki nr 208/4 – uchwała Nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6.09.2007r. – Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 172 poz.2247, z dnia 14.11.2007r. i znajduje się w konturze 1 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 195 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 41 położony na III piętrze budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 35,71 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 8,15 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 13/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 504/3 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0934 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013459/1. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 41 położony na III piętrze budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 35,71 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 8,15 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 13/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 504/3 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0934 ha. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, stolarka okienna drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego. Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne oraz handlowo usługowe. Dojazd prowadzi z ul. Kętrzyńskiego od strony podwórza. Budynek wielorodzinny jest podpiwniczony, trzypiętrowy, wzniesiony w 1955 r. w technologii mieszanej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106 poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 26.MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 140 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

III.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 7 położony na I piętrze budynku mieszkalnego nr 7 przy ul. Armii Krajowej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 70,68 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 15,41 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 68/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 715 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0540 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013355/2. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 7 położony na I piętrze budynku mieszkalnego nr 7 przy ul. Armii Krajowej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 70,68 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 15,41 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 68/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 715 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0540 ha. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, stolarka okienna drewniana, pojedyncze okno z pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą dwóch pieców kaflowych. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne oraz handlowo usługowe. Dojazd do nieruchomości z ul. Armii Krajowej. Budynek wielorodzinny jest podpiwniczony, piętrowy, wzniesiony w 1926 r. w technologii mieszanej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XXVII/107/2016 z dnia 28.09.2016 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 82 z dnia 4.01.2017 r. i znajduje się w konturze 5 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 230 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  28 lutego 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminy wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 14-01-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS