strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 106/208 - dz. 229/19 ul. Jagiełły

OBWIESZCZENIE   NR 106/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny drogowy:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość o nr geod. 229/19 (obręb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. Jagiełły znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Giżyckiego  i stanowiąca drogę o pow. 15m2 .
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- nieruchomość o nr geod. 229/19 (obręb 2 Miasta Giżycko) i pow. 15m2 położona przy ul. Jagiełły w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00048302/0.
  3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położona jest w/w działka gruntu istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim; teren zawiera się w konturze 4MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  4. Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  – 561 zł
  5. Forma zbycia – zbycie w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Giżyckiego na cel publiczny drogowy.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  19 października 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 5-09-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS