strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 11/2020

OBWIESZCZENIE  NR 11/2020

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 15 przy ul. Białostockiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 51,73 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 13,49 m2 wraz z udziałem 3037/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości o nr ewid. 828 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,1105 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00003540/3; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 przy ul. Białostockiej w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid. 828 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,1105 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej, w pobliżu znajduje się zabudowa mieszkalna wielorodzinna o niskiej intensywności. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Białostockiej o nawierzchni asfaltowej. Budynek czterolokalowy podpiwniczony, piętrowy, wzniesiony w 1920 roku w technologii tradycyjnej. Rodzaj użytku nieruchomości: B – tereny mieszkaniowe.

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna pcv, drzwi płycinowe. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz lokalne c.o. zasilane z pieca znajdującego się w piwnicy.  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Giżycko (uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r.) nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 213 500 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 12 marca 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew.

 

Giżycko, dnia 28-01-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS