strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 115/2019

OBWIESZCZENIE  NR 115/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 przy ul. Warszawskiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 46,57 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 12,02 m2 wraz z udziałem 18/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości o nr ewidencyjnym 504/3 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0934 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013459/1; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 przy ul. Warszawskiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 46,57 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 12,02 m2 wraz z udziałem 18/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości o nr ewidencyjnym 504/3 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0934 ha. Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum, w pobliżu znajduje się zabudowa mieszkalna wielorodzinna i handlowo-usługowa. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Warszawskiej o nawierzchni asfaltowej. Budynek wielorodzinny podpiwniczony, trzypiętrowy, wzniesiony w 1955 roku w technologii mieszanej. Rodzaj użytku nieruchomości: B – tereny mieszkaniowe.

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu za pomocą kominka w miejscu wcześniejszego pieca.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim – uchwała Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.05.2006r. – Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 106 poz.1689, z dnia 7.08.2006r. zgodnie z którym znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 26.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 168 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 10 stycznia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 27-11-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS