strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 136/2018

OBWIESZCZENIE  NR 136/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 21 zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku o powierzchni użytkowej 58,59m2  wraz z udziałem wynoszącym 34/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 201/5 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0735 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00020934/7. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 21 zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku o powierzchni użytkowej 58,59mwraz z udziałem wynoszącym 34/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 201/5 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0735 ha. Lokal położony jest na III piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny to budynek wykonany w 1991 roku, 5-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Lokalizacja nieruchomości – ulica o większym natężeniu ruchu, dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. Granicą działki nr 208/4 – uchwała nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 06.09.2007r., nieruchomość znajduje się w konturze 1MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie:  156 939 zł.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

II

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Daszyńskiego w Giżycku o powierzchni użytkowej 57,24m2 wraz z udziałem wynoszącym 882/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 170/3 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0378 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00019355/4. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Daszyńskiego w Giżycku o powierzchni użytkowej 57,24m2 wraz z udziałem wynoszącym 882/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 170/3 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0378 ha. Lokal położony jest na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie miejskie. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny to budynek wykonany w 1925 roku, 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, ocieplony. Lokalizacja nieruchomości – ulica o średnim natężeniu ruchu, dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną z płyt betonowych z drogi asfaltowej ul. Daszyńskiego.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko- uchwałą nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku  dnia 27.04.2011r. nieruchomość znajduje się na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie:  120 435 zł.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 9 stycznia 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 26-11-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS