strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Nr 17/2018 ul. Sybiraków i ul. Krzywa

BWIESZCZENIE   NR 17/2018

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 1.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek 1340 o pow.  6303m2,  1007/4 o pow.  2146m2,  o łącznej pow. 8449m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 34P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 320.000,00zł +23%VAT;

Forma zbycia: własność w przetargu ustnym nieograniczonym;

 2.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek 1199/1 o pow.  4173m2,  1175/3 o pow.  670m2, 1202 o pow. 3772m2, opisana w KW OL1G/00045006/4 o łącznej pow. 8615m2;

Działka o nr geod. 1202 obciążona jest służebnością przesyłu linii kablowej średniego napięcia               SN-15kV na rzecz właściciela linii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 35 P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 330.000,00zł +23%VAT;

Forma zbycia: własność w przetargu ustnym nieograniczonym;

 3.    Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Krzywej  oznaczona  nr geodezyjnym działki 549/2 o pow.  520m2,  opisana w KW OL1G/00013121/3;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren osiedla Wilanów nieruchomość oznaczona symbolem 68MN – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 38.500,00zł +23%VAT;

Forma zbycia: własność w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych;

 

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  12 marca  2018 r. (włącznie). 

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1-3 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4.Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.


  Giżycko, dnia 24.01.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS