strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 28/2020

OBWIESZCZENIE NR 28/2020

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXV/83/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwałę nr XLV/89/10 z dnia 14 października 2010 r w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1426 o pow. 398 m2 położoną w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Trockiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00012929/0.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1426 o pow. 398 m2 położoną w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Trockiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00012929/0; nieruchomość stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięta roślinnością polną. Działka 1426 zlokalizowana jest bezpośrednio za działką zabudowaną budynkiem, na poprawę której jest sprzedawana, wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 2-1426 oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - przemysłowo - mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku. (uchwała nr XLIII/59/10 z 2010-07-01, Dz.U Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010-08-26, nr 130, poz. 1776) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w konturze 16P,S,U - tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej.

4. Cena nieruchomości: 32 000 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 2-984/21.

 

II.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1425 o pow. 1158 m2 położoną w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Wileńskiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00012929/0.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1425 o pow. 1158 m2 położoną w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Wileńskiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00012929/0; nieruchomość stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięta roślinnością polną. We wschodniej części nieruchomości zlokalizowany jest slup elektroenergetyczny wysokiego napięcia, dojazd do nieruchomości drogą asfaltową – ul. Wileńską. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 2-1425 oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - przemysłowo - mieszkaniowej przy ulicy Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku. (uchwała nr XLIII/59/10 z 2010-07-01, Dz.U Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010-08-26, nr 130, poz. 1776) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w konturze 16P,S,U - tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej.

4. Cena nieruchomości: 70 000 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 17 kwietnia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 4-03-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS