strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 32/2019 - lokal mieszkalny Kombatantów 7/12

OBWIESZCZENIE  NR 32/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 przy ul. Kombatantów w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 60,70 m2 wraz z udziałem 35/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 201/7 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0572 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00020935/4; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ul. Kombatantów w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  201/7 (obręb 2 - Giżycko) o powierzchni 0,0572 ha. Nieruchomość znajduje się blisko centrum miasta Giżycka, ul. Kombatantów to ulica o większym natężeniu ruchu, dwukierunkowa. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową, w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne i usługowo-handlowe. W niedalekiej odległości ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, lodowisko, plac zabaw, boisko. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Układ funkcjonalny pomieszczeń korzystny. Budynek Kombatantów 7 wybudowany został w roku 1992, pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. granicą działki nr 208/4 zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XI/60/07 z dnia 6.09.2007 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 172 z dnia 14.11.2007 r. i znajduje się w konturze 1 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 185 873 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 10 maja 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 28-03-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS