strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 36/2020

OBWIESZCZENIE  NR 36/2020

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14 przy ul. Gen. J. Zajączka w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 20,13 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 2,54 m2 wraz z udziałem 44/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 634/6 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0761 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/23472/1; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14 przy ul. Gen. J. Zajączka w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 20,13 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 2,54 m2 wraz z udziałem 44/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 634/6 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0761 ha. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, w pobliżu znajduje się zabudowa mieszkalna oraz handlowo-usługowa. Budynek wielorodzinny podpiwniczony, o 3 kondygnacjach nadziemnych, wzniesiony w 1919 roku w technologii tradycyjnej. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe.

Lokal położony jest na III piętrze stanowiącym poddasze budynku. Składa się z pokoju, kuchni i wc. Stolarka okienna PCV, na podłodze wykładzina rulonowa PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową oraz centralnego ogrzewania (lokalne piecem kaflowym).  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Giżycka, zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską. (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VI/8/99 z 1999-02-24, Dz.U Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 1999-05-10, nr 22, poz. 283) i znajduje się w konturze 4 MU oznaczającym tereny mieszkaniowo-usługowe.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 53 854 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 maja 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 27-03-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS