strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 39/2020

OBWIESZCZENIE NR 39/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz uchwały nr XXX/150/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr  8 położony w  budynku nr 5 przy ul. Jeziornej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,81 m2 wraz z udziałem wynoszącym 55/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 330/1 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 1003 m2dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00035856/4.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią lokal mieszkalny nr  8 położony na poddaszu  budynku nr 5 przy ul. Jeziornej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 43,81 m2 wraz z udziałem wynoszącym 55/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 330/1 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 1003 m2. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi i łazienki. Stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie lokalne z pieca na paliwo stałe znajdującego się w pokoju z aneksem kuchennym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie o dominującej funkcji usług turystyki – kontur UT.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 100 000,00 zł   

5. Informacje o przeznaczeniu: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  22 maja 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 oraz upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 03.04.2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS