strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 5 czerwca 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Nr 4/2018 Lokal mieszkalny ul. Smętka 14/1

OBWIESZCZENIE   NR 4/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 przy ul. Smętka w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,30m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,20m2 oraz 0,85 m2 oraz udziałem wynoszącym 484/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 232/3,232/6 oraz 232/7 (obręb 2 Miasta Giżycko) o łącznej pow. 385m2.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 przy ul. Smętka w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,30m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,20m2 oraz 0,85 m2 oraz udziałem wynoszącym 484/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 232/3,232/6 oraz 232/7 (obręb 2 Miasta Giżycko) o łącznej pow. 385m2, na których posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00007198/8, dla lokalu mieszkalnego nie wyodrębniono księgi wieczystej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 4 MU, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 141 874,00,00 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

  

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 lutego 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 3.01.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS