strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 25 lutego 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 44/2019

OBWIESZCZENIE  NR 44/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14 przy ul. Traugutta w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 51,80 m2 oraz udziałem 59/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 490 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0306 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013465/6; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 15 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 przy ul. Traugutta w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 490 (obręb 2 - Giżycko) o powierzchni 0,0306 ha. Nieruchomość znajduje się blisko centrum miasta Giżycka, ul. Traugutta to ulica o większym natężeniu ruchu, budynek znajduje się w pierwszej linii zabudowy. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne i usługowo-handlowe oraz targowisko miejskie. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie – lokalne piecem na paliwo stałe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim w Giżycku zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 14 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 18 134,70 zł (cena z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 85%)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  24 maja 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 11-04-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS